Hledejte

Famiglia esule, Libreria Editrice Vaticana Famiglia esule, Libreria Editrice Vaticana 

Papež František navazuje na učení Pia XII. o migrantech, ukazuje nová kniha

Svatý stolec připomíná učení Pia XII. na téma pastorace migrantů, aby poukázal na kontinuitu současného učení papeže Františka v této otázce. Péčí vatikánského nakladatelství LEV vychází kniha “La Famiglia esule” - Rodina na útěku - obsahující mimo jiné italský překlad první části apoštolské konstituce Pia XII. Exsul familia z roku 1952.

Papežský dokument doprovází úvod Andrey Tornielliho, programového ředitele vatikánských médií a autora životopisu Pia XII. Kontext a návaznost církevního učení o pastoraci migrantů v knize analyzuje P. Fabio Baggio, podsekretář Sekce pro migranty a uprchlíky v Úřadu pro integrální lidský rozvoj, a historik Andrea Riccardi, zakladatel komunity Sant’Egidio.

Apoštolská konstituce Exsul familia vyšla 1. srpna 1952. Reagovala na poválečnou situaci a nástup komunistických režimů ve Střední a Východní Evropě. První část konstituce papeže Pacelliho, předkládaná nyní italskému čtenáři, je věnována teologicko-duchovní reflexi problému uprchlíků. Podle P. Baggia lze tento dokumenty označit za Velkou Chartu pastorace migrantů. Jde o první oficiální dokument Svatého stolce, který se celistvě a systematicky zabývá pastorací lidí nucených opustit svou vlast. Zároveň - jak podotýká Fabio Baggio - zůstává velmi aktuální a jeho odraz nacházíme v učení papeže Františka.

Andrea Riccardi ve svém příspěvku představuje historickou, kanonickou a pastorační hodnotu dokumentu Pia XII. Italský historik se zabývá jeho genezí, připomíná konkrétní postoje a činy tohoto papeže ve vztahu k migrantům a rozebírá rovněž některé aspekty jeho učení během války a v poválečných časech.

(job)

20. června 2020, 13:59