Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Ochuzená, leč odolávající – nový výzkum Institutu Jana Pavla II. o rodině

Mezinárodní rodinný monitor (Family International Monitor) vznikl před dvěma lety při obnoveném Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině. Ve spolupráci s Katolickou univerzitou ve španělské Murcii a milánským Mezinárodním střediskem pro rodinná studia (CISF) nabízí informační servis o postavení rodiny v dnešním světě. V úterý odpoledne představil ve videokonferenci dílčí výsledky studie, nazvané “Rodina a chudoba”.

Několikaleté šetření nahlíží na chudobu v rámci rodiny z dvojího hlediska – nejprve se zaměřilo na vztahovou ochuzenost (2018-2021), později bude následovat ekonomická nouze (2021-2023). Studie shromažďuje výzkum uskutečněný jedenácti národními středisky pro rodinu v Itálii, Španělsku, Beninu, Brazílii, Kataru, Chile, Indii, Keni, Libanonu, Mexiku a Jižní Africe. Projekt vychází z výzvy papeže Františka, aby Institut Jana Pavla II. rozšířil svůj okruh zájmů z tradičního teologicko-morálního rámce do oblasti společenských věd.

Výzkum potvrzuje, že rodina i v krizových situacích nadále prokazuje schopnost odolnosti a vztahy mezi rodiči a dětmi – navzdory možné marginalizaci – nepřestávají být důležitým sociálním zdrojem. Rodina se po celém světě, byť v různé míře, avšak obdobným uniformujícím způsobem, diktovaným globalizací, potýká se vztahovou, výchovnou a vzdělávací nouzí, ekonomickými nesnázemi, selháváním manželského páru, péčí o své staré členy, izolací, domácím násilím. Složitost její situace umocňují obtížné životní podmínky žen na různých kontinentech. Navzdory tomu, vyplývá z celosvětového šetření, i v nejméně příznivých kontextech si rodina uchovává sílu, vytrvalost a odolnost. Menší rodinné celky se též ve stavu krajní marginalizace dokáží propojovat, utvářet kladná spojenectví a sdílet nemnohé zdroje, čímž vytvářejí důvěryhodnou základnu k řešení vnitřních i vnějších problémů.  

“Rodiny tvoří oporu každé společnosti a z jejich zdravotního stavu můžeme odvodit stupeň blahobytu a hospodářské, sociální a existenciální prosperity celku”, poznamenal při prezentaci studie arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda Mezinárodního rodinného monitoru a velký kancléř Institutu Jana Pavla II. “Politika nicméně často nedoceňuje rodinu jako mimořádný zdroj, a proto bychom v předkládáném šetření rádi apelovali na institucionální podporu rodin. Nelze hájit pouze práva jednotlivců. Je nezbytné podpořit rodiny, dopřát prostor jejich sdružování, protože jedině pohled přesahující individualistickou optiku umožní uplatnění rodiny jako sociálního zdroje.”

(jag)

24. června 2020, 12:54