Hledejte

Náhrobek Carla Acutise v Chrámu obnažení v Assisi Náhrobek Carla Acutise v Chrámu obnažení v Assisi 

Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže

Pandemická preventivní opatření pozměnila data mnoha plánovaných církevních akcí. Patří mezi ně také beatifikace nového patrona italské mládeže Carla Acutise, který zemřel v pouhých patnácti letech. Jak potvrzuje prefekt Kongregace pro svatořečení, beatifikace se bude konat 10. října v Assisi.

“Spolu s biskupem Assisi jsme stanovili datum 10. října. Doufáme, že v tomto termínu se obřadu bude moci účastnit trochu více lidí. Kromě toho připadá tento termín na dva dny před výročí jeho smrti, Carlo Acutis zemřel 12. října 2006,” vysvětluje kardinál Becciu a rekapituluje důvody, proč mnozí mladí Italové spontánně přijali tohoto mladíka za svůj vzor.

“Dozrálost tohoto chlapce je zaskakující. Zemřel v patnácti letech, a přece úchvatně, příkladným způsobem rozvinul poznání víry. Byl malým chlapcem, když si zamiloval eucharistii a proniknul do mariánské zbožnosti. Působil mezi vrstevníky jako katecheta, dokázal jim předávat víru nejen formou klasických setkání, ale využíval také digitální prostředky. Vytvořil digitální projekt věnovaný tématům víry, prostřednictvím zvláštního webu mapoval eucharistické zázraky. Tento chlapec tedy prožil svou víru v plnosti. Silná jsou také jeho slova formulovaná v posledních dnech života: “Chci obětovat všechno své utrpení Pánu, za papeže a za církev. Nechci do očistce, chci jít přímo do ráje,” říkal ve svých 15 letech. Takováto slova v chlapeckém věku udivují a myslím, že nás všechny motivují k tomu, abychom si s vírou nezahrávali, ale brali ji vážně,” dodává prefekt Kongregace pro svatořečení

Jak bylo ohlášeno, beatifikace Carla Acutise proběhne v Assisi, kde je také pohřben, v sobotu 10. října od 16 hodin v bazilice sv .Františka. Zprávu přivítal rovněž mons. Domenico Sorrentino, biskup diecéze Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino. “Je to paprsek světla v těchto měsících, kdy na nás doléhala samota a distancování, ale kdy jsme také mohli ocenit pozitivnější stránky internetu, komunikační technologie, pro niž měl Carlo zvláštní talent,” konstatoval s tím, že beatifikace bude pro všechny povzbuzením.

Carlo Acutis se narodil v Londýně 3. května 1991 a zemřel na akutní leukémii 12. října 2006 v Monze. 5. července 2018 byl prohlášen za Ctihodného Božího služebníka. O rok později byly jeho ostatky přeneseny do chrámu Obnažení sv. Františka v Asissi. Odborná komise uznala zázrak na přímluvu kandidáta blahořečení, k němuž došlo v roce 2013 v Brazílii: uzdravení dítěte s vážnými problémy trávícího traktu způsobenými vzácnou anatomickou anomálií slinivky. Pro svůj mladý věk spojený s moudrostí, získanou v perspektivě odchodu na věčnost, se záhy stal jedním z patronů italské mládeže, citovaným rovněž papežem Františkem v exhortaci Christus Vivit (104-106).

(job)

 

16. června 2020, 10:45