Hledejte

Vatican News
Kardinál Parolin Kardinál Parolin 

Kardinál Parolin: Lucianiho pontifikát nebyl jen jakousi vsuvkou

“Papež Jan Pavel I. byl a zůstává opěrným bodem v dějinách všeobecné církve, jehož význam, jak podotknul sv. Jan Pavel II., je nepřímo úměrný trvání jeho kratičkého pontifikátu: «magis ostentus quam datus». Albino Luciani byl pastýř blízký lidu, zaměřený na to, co je ve víře podstatné, a s mimořádnou sociální vnímavostí. Jeho magisterium, vyznačující se blízkostí, pokorou, jednoduchostí, naléháním na Boží milosrdenství, lásku k bližnímu a solidaritu, je stále aktuální”. Těmito slovy komentuje kardinál Pietro Parolin založení Vatikánské nadace Jana Pavla I. v dnešním vydání listu L´Osservatore Romano.

Státní sekretář Svatého stolce, který se stává předsedou této nové vatikánské instituce, na papeži Lucianim vyzdvihuje konkrétní naplňování II. Vatikánského koncilu – návrat k pramenům evangelia a obnovu misijního poslání církve, biskupskou kolegialitu, služebné postavení a chudobu církve, úsilí o jednotu křesťanů a mezináboženský dialog, rozpravu se současným světem a rozhodně vedenou mezinárodní diplomacii, usilující o spravedlnost a mír.

“Jeho předčasnou smrtí se nepřerušily dějiny církve, která se takto sklonila ve službě světu”, píše dále kardinál Parolin. “Jeho krátký pontifikát nebyl jakousi vsuvkou. Ačkoli Jan Pavel I. nemohl svou vládu církve historicky rozvinout, přispěl –  explevit tempora multa –  k posílení plánu církve blízké bolesti lidí a jejich žízni po lásce”.

Díky kanonizační kauze Jana Pavla I. bylo shromážděno a zpracováno množství pramenů, které nyní umožňují určité navrácení historické paměti  papeži Lucianimu, uzavírá vatikánský státní sekretář. Této úlohy se ujme nová nadace, která nejenom uchová jeho spisy a veškeré dílo, nýbrž podnítí systematické studium a šíření jeho myšlenkového odkazu i spirituality. Její práce může být motivována přesvědčením, že postava i poselství Albina Lucianiho jsou navýsost aktuální, zdůrazňuje kard. Pietro Parolin v deníku L´Osservatore Romano.

(jag)

28. dubna 2020, 13:28