Hledejte

Vatican News
Aloysius John, Generální sekretář Caritas Internationalis Aloysius John, Generální sekretář Caritas Internationalis 

Caritas Internationalis: Zachovejte humanitární pomoc a zrušte ekonomické sankce

Nepřerušujte a neredukujte mezinárodní pomoc kvůli koronavirové pandemii, apeluje na vlády Caritas Internationalis. Jak konstatuje v prohlášení publikovaném na oficiálních stránka této zastřešující organizace 165 katolických charit její generální sekretář Aloysius John, současná krize zasahuje především země západní světa. Neznamená to však, že můžeme ztrácet ze zřetele jižní polokouli, která potřebuje globální solidaritu.

Ačkoli tyto země nebyly zatím citelně zasaženy, rozvinutí pandemie v zemích třetího světa by způsobilo katastrofičtější scénáře než na západě, kvůli slabě rozvinutému zdravotnictví a hospodářství, připomíná prohlášení. Caritas Internationalis poukazuje na aktivity jednotlivých národních sekcí, které se ihned zhostily veškerých preventivních opatření, od sensibilizace obyvatelstva po přinášení praktické pomoci. Například venezuelská charita navzdory značným finančním potížím poskytla nejzranitelnějším vrstvám hygienické potřeby, ale nabízí také duchovní a sociální podporu rodinám a starým lidem. Libanonská charita neustala v poskytování základní potravinové a zdravotní péče, za dodržování rigorózních preventivních směrnic.

V souvislosti se situací na Blízkém východě Caritas Internationalis chce “upozornit na těžký dopad, které ekonomické sankce a restrikce stanovené mezinárodní komunitou mohou mít jak na zdravotnictví tak na sociální sektor” této oblasti. Tato opatření totiž “blokují přístup k lékařským fondům, materiálům a výbavě, které by dovolily zajištění lékařské péče lidem zasaženým nemocí a přispěly by k zajištění přežití místního obyvatelstva”. 

Charitativní organizace vybízejí také k pozornosti vůči migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří vzhledem ke svým životním podmínkám patří k vrstvám nejvíce vystaveným nákaze. Caritas Internationalis proto apeluje na státní orgány, aby zajistily všem “přístup k základním službám, bez ohledu na právní status”. Připojují se tak k výzvě Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který vybídl světové lídry, aby “neblokovali právo na vstup do jiných zemí s cílem žádat o azyl a nenutili lidi k návratu do nebezpečných situací”.

Prohlášení Mezinárodní charity si všímá také ekonomického dopadu pandemie, zejména na nelegálně zaměstnávané lidi, kteří často s omezením pohybu přišli o jediný zdroj obživy.  Caritas proto vybízí vlády, aby “nevylučovaly žádného pracujícího z garancí sociální ochrany a přijaly opatření, které by pomohlo skoncovat s ilegální prací”.

Na závěr Aloysius John poukazuje ještě na další aspekt pandemie, který by měl vést západní civilizaci k zamyšlení: “Strach ze smrti rozpoutaný Covidem-19 a všechno to, co děláme pro záchranu lidských životů, by nás měl vést k upuštění od vraždění ve válkách a násilností. Je to významný aspekt, který bychom měli pěstovat - dodává generální sekretář Mezinárodní charity - protože nyní, když všichni vědí, co znamená žít ve strachu ze smrti nebo ztráty někoho blízkého, přišel čas zastavit války a konflikty.”

(job)

20. dubna 2020, 13:24