Hledejte

Vatican News
Cardinale Baldisseri Lorenzo Cardinale Baldisseri Lorenzo  (Synod2018)

Zveřejněno téma zasedání biskupské synody v roce 2022

Bylo zveřejněno téma 16. generálního zasedání biskupské synody, jež se bude konat v říjnu roku 2022. Téma zní: Za synodální církev: společenství, participaci a misijní poslání. Oznámil to tiskovým sdělením generální sekretář biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldisseri.

Před pěti lety pronesl papež František promluvu k 50. výročí založení institutu biskupské synody papežem Pavlem VI. a mimo jiné řekl: „To, co po nás Pán žádá, je v jistém smyslu již cele obsaženo ve slově »synoda« - to znamená kráčet společně – laici, pastýři a římský biskup. Je to koncept snadno formulovatelný slovy, avšak nesnadno uskutečnitelný v praxi.” Podle sv. Jana Chrysostoma – připomněl tehdy papež -  jsou církev a synoda synonyma. Ježíš založil církev na sboru apoštolů, ve kterém je Petr skálou. Tato církev – dodal – je však obrácená pyramida, jejíž vrchol je dole, neboť ten, kdo má autoritu, je služebník, což podle původního významu slova „ministr“ znamená, že je nejmenší ze všech.

Svatý otec před pěti lety mluvil o třech úrovních synodality. První se uskutečňuje v místní církvi. Druhá v církevní provincii, na místních koncilech a zvláštním způsobem v biskupských konferencích. Třetí a poslední úroveň synodality se uskutečňuje ve všeobecné církvi biskupskou synodou, reprezentující katolický episkopát a vyjadřující biskupskou kolegialitu v rámci celé synodální církve.“

Tématu synodality se věnovala také Mezinárodní teologická komise, která před dvěma roky vydala studii nazvanou Synodalita v životě a poslání církve.

 

(mig)

7. března 2020, 17:48