Hledejte

Vatican News
Prof. Arcangeli Prof. Arcangeli 

Vatikán potvrdil jediný případ koronaviru a posílil prevenci

Kvůli nákaze koronavirem se život za vatikánskými hradbami nezastavil – ačkoli byla pro veřejnost uzavřena vatikánská muzea, pokračuje provoz vatikánské lékárny i další služby.

 Svatý stolec zatím ohlásil jediný případ nákazy virem Covid-19, potvrzuje zastupující ředitel vatikánského zdravotnického střediska, prof. Andrea Arcangeli.

„Dosud jsme zaznamenali pouze jeden případ, u něhož je třeba upřesnit, že neměl trvalé bydliště ve vatikánském státě, ani to nebyl zaměstnanec, nýbrž člověk, který zdravotním střediskem procházel, aby se podrobil lékařskému vyšetření před podpisem pracovní smlouvy. Když se u něj dalšího dne objevily příznaky, odebral se na římskou kliniku Gemelli, kde informoval, že den předtím pobýval ve Vatikánu. Klinika Gemelli nám to oznámila, načež jsme svolali noční krizovou poradu s cílem ochrany těch lidí, kteří s ním přišli do styku. Rozhodli jsme se přerušit zdravotnickou činnost, samozřejmě s výjimkou lékařské pohotovosti pro zaměstnance a obyvatele Vatikánu, abychom hygienicky ošetřili prostory zdravotního střediska“.

Vatikánský stát není příliš rozlehlý a vše se soustředí na nevelké ploše. Jak s tím nakládáte, existují nějaká zvláštní pravidla?

„Sledujeme situaci s co největší pozorností již od výskytu prvního ohniska v Lombardii. Vydali jsme pracovní pokyny pro naše lékaře a ošetřovatele a pro vatikánské zaměstnance a obyvatele jsme sepsali rukověť bezpečnostního chování, která odkazuje k nařízením italského státu a kterou průběžně aktualizujeme podle vývoje situace. Co se týče organizace naší lékařské péče, zprovoznili jsme službu věnovanou pacientům, potenciálně ohroženým infekčním rizikem, které přijímáme v oddělených prostorách – v mobilní buňce zaparkované před zdravotnickým střediskem, aby se tak zabránilo jejich kontaktu s dalšími lidmi.“

Vatikánská muzea byla uzavřena, ale vatikánská lékárna nadále funguje a denně vydává léky stovkám zájemců. Dotkla se nějaká opatření také jejího provozu?

„Již řadu dní se do lékárny vstupuje po malých skupinách, aby se zabránilo přílišnému shlukování lidí v jejích prostorách. Situace je pod trvalou kontrolou. Kvůli ochraně našich farmaceutů, ale též klientů, jsme na přepážku umístili ochranná skla, která brání jejich přímému kontaktu.“

Změní se něco pro bezdomovce, kteří přespávají v okolí baziliky sv. Petra?

„Pro ty nezmění vůbec nic. Papežská dobročinná pokladna vedená kardinálem Konradem Krajewskim se o ně nadále stará a nabízí jim možnost, jak přečkat noc pod střechou v případě nepříznivého počasí. Také zde se uplatňují bezpečností opatření, aby se mezi lidmi dodržovaly rozezstupy a zabránilo se užším kontaktům. Vatikánští požárníci každé ráno uklízejí a dezinfikují venkovní prostory, ve kterých bezdomoci přespávají, jak už to činí dlouhý čas a samozřejmě to nadále budou dělat.“

(jag)

9. března 2020, 12:58