Hledejte

Vatican News
Papež s vatikánskými zaměstnanci (21.12.2019) Papež s vatikánskými zaměstnanci (21.12.2019)  (Vatican Media)

Papež zřídil generální ředitelství pro personál Svatého stolce

V rámci pokračující reformy římské kurie a na návrh Ekonomické rady papež František zřídil při první sekci státního sekretariátu Svatého stolce generální ředitelství pro personál, jemuž svěřil personální otázky nejenom v úřadech Svatého stolce, ale také v dalších institucích, které dosud nepodléhaly ústřednímu prověřování ( například v Institutu náboženských děl, tedy vatikánské bance, stavební huti baziliky sv. Petra, kapitulách, nadacích a dalších organismech).

Toto nové ředitelství nevzniká z ničeho, uvedlo tiskové středisko Svatého stolce, nýbrž navazuje na práci současného personálního oddělení státního sekretariátu, jemuž propůjčuje širší pravomoci. Personální ředitelství bude nadále podléhat substitutovi státního sekretariátu, který nyní jmenuje jeho ředitele. Papež František k tomuto kroku přistoupil po dlouhé úvaze a ve spolupráci s Radou kardinálů, pověřených reformou římské kurie. Nová centrála, koordinující lidské zdroje, bude v úzkém kontaktu s Ekonomickým sekretariátem, Pracovním úřadem Apoštolského stolce, Penzijním fondem, Governatorátem Městského státu Vatikán a nezávislou komisí pro zaměstnávání laického personálu (CIVA).

Nové ředitelství pro personál „bude vybaveno strategickou, inspekční a operativní pravomocí. Bude personál koordinovat, kontrolovat a dohlížet na něj. Zároveň bude v co nejkratší době reagovat na různé zaměstnanecké požadavky. Takto bude schopno poskytnou jasnou a celistvou vizi veškerého personálu zaměstnávaného Svatým stolcem.“ Zmiňované vatikánské úřady si zachovají plnou autonomii, avšak budou s novou institucí sdílet všechny informace o svých lidských zdrojích. Rozhodnutí papeže Františka má tudíž zásadní význam, co se týče účinnějšího nakládání s personálem Svatého stolce. Rada kardinálů vyjádřila naději, že toto „důležité opatření bude kladně přijato všemi zainteresovanými úřady“, sdělilo vatikánské tiskové středisko.

Jako instituce bude nový úřad teprve zřízen příslušným papežovým listem motu proprio.

(jag)

6. března 2020, 14:15