Hledejte

Prezentace apoštolské exhortace Querida Amazonia Prezentace apoštolské exhortace Querida Amazonia 

Součástí magisteria je apoštolská exhortace, nikoli závěrečný dokument synody

Závěrečný dokument synody má jistou morální hodnotu jako výstup synodálního procesu, avšak není součástí papežského magisteria. Jednoznačnou odpověď v této věci předložili prezentátoři apoštostolské exhortace Querida Amazonia na včerejší tiskové konferenci.

Papež František ve svém textu vybízí ke čtení závěrečného dokumentu synody, k němuž v samotné exhortaci neodkazuje. Právem se proto ozývaly hlasy po vyjasnění vztahu mezi oběma dokumenty. Podle nových norem pro biskupskou synodu má totiž papež skutečně právo potvrdit dokument synodálního shromáždění a prohlásit ho za součást svého magisteria. Jak potvrdil kardinál Lorenzo Baldisseri, František tak neučinil, a proto náměty obsažené v dokumentu odhlasovaném synodními otci je nutné číst ve světle právě zveřejněné exhortace Querida Amazonia.

Ženy budou nadále hájit život v Amazonii

Exhortace vybízí k angažovanosti za práva nejchudších, domorodců, afroameričanů, žen, obyvatel venkovských oblastí i měst, na problémy všech těchto situací obrátila podzimní synoda pozornost celé církve, připomněla sestra Augusta de Oliveiria, generální vikářka Institutu P. Marie Obnovitelky (Institutum a Maria Reparatrice) působícího v Amazonii více než 100 let. Odkázala ve své prezentaci zejména k papežově důrazu na přítomnost „silných a velkorysých“ žen, které udržovaly planem víry v oblastech, kam po desetiletí „nepřišel žádný kněz“. Jak dále ujistila, ženy budou pokračovat ve své obraně ohroženého života v Amazonii. Hlásí se k odkazu sestry Dorothy Stang zavražděné přesně před 15 lety v brazilském Anapu kvůli svému boji proti deforestaci a na podporu rolníků a dělníků.

„Sen“ je voláním k obrácení

Nad strukturou exhortace coby „čtveřice snů“ se zamýšlel otec Adelson Araújo dos Santos, učitel spirituality na Papežské gregoriánské univerzitě, který se synody zúčastnil v roli experta. Poetičnost patří k láskyplnému tónu papežovy exhortace, s nímž vybízí k péči o naše bratry i životní prostředí. Ten, kdo miluje, se dokáže také starat, prokazovat péči. Kromě toho upozornil také na biblickou tradici „snu“, jako v případě sv. Josefa, kde se stává místem, v němž Bůh zjevuje své plány. Žádný sen není nedosažitelný, pokud tím, kdo jej inspiruje, je Duch Svatý, konstatoval dále s odkazem na promluvy papeže Františka i Benedikta XVI.  Každý ze čtyř snů – sociální, kulturní, ekologický a především pastorační – tedy vybízí k obrácení, konverzi, o níž mluví synodní otcové v závěrečném dokumentu.

Synoda a její cesta

Genezi synodního shromáždění počínaje ohlášením 15. října 2017 načrtl kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář synody. Připomněl rovněž široké konzultace Božího lidu v Amazonii v rámci přípravné fáze či přítomnost 16 zástupců domorodých etnik na vatikánském zasedání. Synodní proces vyústil do závěrečného dokumentu korigovaného v malých diskusních kroužcích a posléze odhlasovaného dvoutřetinovou většinou. Hotový text byl předán papeži a z jeho vůle rovněž zveřejněn. Jak nicméně upozornil kardinál Baldisseri, papež František sice vybízí ke čtení tohoto dokumentu, avšak neschválil ho jako součást řádného učení církve, přestože je to možnost předvídaná apoštolskou konstitucí Episcopalis communio z 15. září 2018 obsahující normy pro biskupskou synodu.

Milostný list krásné a trpící zemi

Obsah exhortace přivítal také profesor Carlos Nobre, vědec oceněný v roce 2007 za své ekologické studie Nobelovou cenou. Jak zdůraznil, dokument poukazuje k rozvojovému vzorci, v němž nikdo nezůstává pozadu, vybízí k propojení prastaré moudrosti domorodců s novými technologiemi a k nalezení třetí cesty, která není ani pouhým konzervacionismem ani bezohledně překotným rozvojem.

Na pastorační akcenty, kterým je věnovaný celá druhá polovina textu, poukázal prostřednictvím video mostu biskup David Martínez de Aguirre Guinea (zvláštní sekretář synody) z Puerta Maldonada, kde v roce 2018 dějiny této synody začaly. Papež důrazně povzbuzuje k hledání nových cest k setkání s Kristem, po boku těch nejzranitelnějších, poznamenává.

A konečně kardinál Michael Czerny, zvláštní sekretář synody, poukázal na to, že Amazonie zasáhla papeže svou krásou i svým utrpením a že exhortace, začínající jako milostný dopis, připomíná, že jedině to, co je milováno, může být zachráněno.

(job)

13. února 2020, 16:31