Hledejte

Vatican News
Otec. Pietro Bovati, SJ Otec. Pietro Bovati, SJ 

Otec Bovati: Zběhlost v naslouchání Bohu je prorockou zkušeností

Zítra, v neděli 1. března, začnou v Aricci u Říma postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kurii. Potrvají do pátku 6. března a povede je biblista a jezuita o. Pietro Bovati.

Potrvají do pátku 6. března a povede je biblista a jezuita o. Pietro Bovati.

„Keř planoucí v ohni – setkání Boha a člověka ve světle knihy Exodus, Matoušova evangelia a modlitby Žalmů“ – tak nadepsal duchovní cvičení pro papeže a jeho nejbližší spolupracovníky otec Bovati. „Duchovní cvičení jsou v zásadě pomocí k osobnímu setkání duše s Bohem,“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Úkolem duchovního vedení je napomoci tomuto setkání, aby k němu každý došel. Jedině Bůh totiž může dát každému ukazatele, které jsou normativní i útěšné, dodává:

„Modlitba je často interpretována jako rozhovor, vyjevení své duše Bohu. To je však jen jedna dimenze modlitby. Její hlubší a autentičtější dimenze nastává tehdy, když člověk, mluvící k Pánu, řekne: tvůj služebník poslouchá. Je to okamžik, v němž Mojžíš vstupuje do stanu a Bůh k němu promlouvá jako přítel k příteli. Tato zběhlost v naslouchání Bohu je prorockou zkušeností. V tomto setkání poznáváme Boží vůli, slyšíme to, co On považuje za dobré. A tedy naslouchání připravuje člověka pro tuto dimenzi poslušnosti, věrnosti a víry, která představuje autentickou náboženskou zkušenost. Právě o to má člověk usilovat v modlitbě. Nemá ji považovat za pouhou prosbu nebo recitování slov, jimiž se obrací k Bohu. První a zásadní věc je naslouchat: Naslouchejte dnes jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce, jako na poušti.“

Boží slovo k nám přichází dnes, promlouvá do našeho života, ale osvěcuje také smysl dějin, smysl této doby..

„Pomáhá nám pochopit a intepretovat smysl dějin, který není pouhou teoretickou a obecnou vizí. Pomáhá nám vidět jak se dějiny uskutečňují v přítomnosti. A uschopňuje nás nejen k tomu, abychom žili podle toho, co Bůh po každém z nás žádá, ale abychom se stávali nástroji světla, ukazatelé cesty a naděje; abychom vyšly svědčit svým bratřím, byli lucernou, světlem a kvasem, jak si to Pán přeje od své církve. Obzvláště pro ty, kdo mají v církvi odpovědnost, je po mém soudu tato věc mimořádně významná.“

Přítomnost papeže a jeho spolupracovníků z římské kurie je jistě také pro vás zdrojem zvláštní inspirace…

„Tato situace vyvolává tak trochu trému. Ovšem mým nepatrným a bratrským úkolem je předat náboženskou zkušenost, kterou jsem načerpal z naslouchání Božímu slovu a poskytnout jakousi pomoc, podnět k modlitbě, aby bylo možné zakusit tuto krásu a hloubku, tuto pravdu Božího slova; Slova, jež nás zasahuje hluboce a osobně.“

Říká o. Pietro Bovati SJ, který bude v příštím týdnu dávat duchovní cvičení papeži a římské kurii.

(job)

29. února 2020, 11:30