Hledejte

Kardinál Michael Czerny Kardinál Michael Czerny 

Kardinál Czerny: Rozpoznávat způsoby marginalizace v naší společnosti

Na dnešek připadá Světový den modliteb a reflexe nad obchodem s lidmi. Slaví se pravidelně od roku 2015 na liturgickou památku sv. Bakhity, řeholnice súdánského původu, která se stala symbolem úsilí církve v boji proti otrokářství. V tomto duchu se nese také papežův úmysl modlitby na měsíc únor: „abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů“.

Drama lidí, kteří se dostali do rukou obchodníků a do kruhů organizovaného zločinu, připomene zítra průvod, který vyjde v 10 hodin od Andělského hradu a zakončen bude na polední modlitbě Anděl Páně s papežem Františkem. Dnes večer mu předcházela vigílie v bazilice sv. Antonína na Lateránu, které předsedal kardinál Michael Czerny, ze sekce pro migragy a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. V rozhovoru pro náš rozhlas zdůrazňuje, že fenomén obchodu s lidmi natolik prostupuje společností, že potřebujeme Boží pomoc a vzájemnou podporu, abychom se dokázali postavit této hrůzné metle, která nás obklopuje.

„Papež František nás povzbuzuje, protože řeholnice byly mezi prvními, stály v první linii s oběťmi, kterým nabízejí možnost být svobodné, rehabilitovat se a začít znovu důstojný život. Díky této vytrvalé, důsledné a odvážné službě řeholních sester může papež nyní volat nás všechny jako církev, jako Boží lid, abychom přiložili ruku k jejich práci. Nesmíme pohlížet na obchod s lidmi jako na něco vzdáleného, máme se naučit rozeznávat různé formy marginalizace, exkluze, rozpoznat způsoby, jakým naše společnost nutí zmizet ty, kdo nejsou po ekonomické stránce užiteční. Proto je společná modlitba na svátek sv. Bakhity tolik důležitá: otevírá srdce, mysl a ruce – jak stojí v jejím mottu -  abychom společně postupovali proti obchodu s lidmi.“

(job)

8. února 2020, 18:36