Hledejte

Vatican News
2020.01.27 accademia teologia 2020.01.27 accademia teologia 

Umění tlumočí Boží krásu - fórum Papežské teologické akademie

„Duch svatý, konající Boží umělec“ – toto téma si zvolila Papežská teologická akademie jako vůdčí myšlenku svého X. Mezinárodního fóra, které v těchto dnech probíhá v Římě. Dvoudenní seminář je otevřen nejenom pro členy zmíněné akademie, ale též pro všechny zájemce, kteří se zaměřují na spojitost víry a teologie s uměleckou tvorbou.

Dvoudenní seminář je otevřen nejenom pro členy zmíněné akademie, ale též pro všechny zájemce, kteří se zaměřují na spojitost víry a teologie s uměleckou tvorbou. Věřit v Krista a následovat jej totiž není pouze pravdivé a spravedlivé, ale také krásné, jak připomíná papež František (Evangelii gaudium, 167). Každá katecheze by tudíž měla věnovat zvláštní pozornost „cestě krásy“ (via pulchritudinis). „Umění a krása jsou všeobecnou potřebou člověka, a proto nás sjednocují s druhými lidmi i Bohem“, dodává předseda Papežské teologické akademie, mons. Ignazio Sanna:

„Víme, že Duch svatý bývá znázorňován jako božský umělec. Když nějaký umělec vytvoří své dílo, říká se o něm, že byl inspirován. Umění je tedy, řekl bych, tím nejdemokratičtějším prvkem, jehož prostřednictvím můžeme chválit Boha. Kdokoli totiž projeví minimální vnímavost před uměleckým dílem, je veden k tomu, aby ocenil, chválil, vyvyšoval to, co vidí. Myslím tedy, že cesta krásy si zaslouží, aby ji teologie doprovázela a nesetrvala v pouhé racionální reflexi. Je rovněž dobré věnovat čas kontemplaci, poněvadž při ní promlouvá srdce a oči nazírají Boží krásu v díle stvoření.“

Jak se dnes víra projevuje v umění a nakolik nás umění přibližuje víře?

„Předpokladem je, aby byl umělec věřící...Víra musí být prožívána a vnímána, a jedině potom může dojít k jejímu vyjádření. Ten, kdo vnímá krásu – a toto vnímání mu propůjčuje též víra – pociťuje nutkání, aby ji sdílel svými vyjadřovacími schopnostmi. Člověku, který se pak ocitne před takovým uměleckým dílem, nezbývá, než chválit jak krásu, která se zde popisuje, vyslovuje a vypráví, tak její zdroj a původ. Umělec má napomáhat této možnosti projevit pocity, které se obracejí k Bohu“.

Umělec se tak skrze krásu stává prostředníkem, který věřícímu napomáhá, aby projevil Bohu svou lásku, uzavírá předseda Papežské teologické akademie na okraj probíhající konference.

 

(jag)

28. ledna 2020, 15:34