Hledejte

Vatican News
2019.02.14 Cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 2019.02.14 Cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

„Stáří jako bohatství“ – první vatikánský kongres o pastoraci seniorů

Jakou odpověď přináší církev na hojně diskutované stárnutí populace, častokrát popisované jako hrozba a méně jako příležitost? Těmto otázkám bude věnován první vatikánský kongres o pastoraci seniorů, který od středy do pátku organizuje Úřad pro laiky, rodinu a život.

Jeho program se dělí na tři části – první se zaměří na tzv. skartační kulturu a kroky církve vedoucí k jejímu potírání, druhá bude jednat o rodinách a jejich odpovědnosti vůči starým lidem a konečně třetí se soustředí na povolání seniorů v rámci církve. Hovoří prefekt vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život, kard. Kevin Joseph Farrell:

„V církvi se na staré lidi trochu zapomíná...Kdokoli pracoval ve farnosti, zejména v rozvinutých zemích, ví, že senioři vedou osamělý život a někdy jsou odsouváni stranou. Papež František hovoří o skartační kultuře, která se nevyhýbá ani našim farnostem a diecézím. Staří lidé jsou někdy na obtíž, a to jak v rodinách, tak v církvi, ačkoli by se naopak měli stávat spoluaktéry díky veliké zkušenosti, kterou nahromadili za léta života. Pokud se něco takového má stát, církev se musí o staré lidi zajímat a pečovat o ně, což je jedním z důvodů, kvůli kterému jsme zorganizovali tento seminář. Chceme zmapovat situaci po světě a ověřit si, co přesně se v církvi děje.“

Jak ale stáří prožívat křesťansky? Papež František sám připustil, že prodlužování průměrného věku je pro křesťanskou spiritualitu překvapením a vyzval k nové církevní reflexi nad tím, co nazývá „požehnanou dlouhověkostí“. Při svých setkáních se seniory naléhá na jejich protagonismus a vybízí, aby si tuto novou životní fázi tak trochu vynalezli.

„Myslím, že je důležité, aby církev těžila ze životní zkušenosti starých lidí a jejich znalosti víry. Generace dnešních třicátníků, ale také čtyřicátníků a padesátníků není s vírou příliš obeznámena, kdežto starší lidé, kteří v ní byli pevně ukotveni, jim mají co dát. Papež nás povzbudil, abychom mluvili o starých lidech a něco pro ně zorganizovali. Naším úkolem tedy bude spolupracovat s biskupskými konferencemi a podporovat určitý apoštolát mezi starými lidmi a vnímavost vůči nim. První kongres na toto téma vyvolal velký zájem – přihlásilo se 550 odborníků ze šedesáti zemí, což je skutečně ohromující.“

Vatikánský seminář bude prvním z celé řady dalších kroků, uzavírá kard. Farrell. Po tomto kongresu se pastorační péči o seniory a spolupráci s biskupskými konferencemi v tomto ohledu bude stabilně věnovat nově zřízená sekce Úřadu pro laiky, rodinu a život.

 

(jag)

28. ledna 2020, 15:19