Hledejte

Vatican News
Logo Neděle Božího Slova Logo Neděle Božího Slova 

Představena první Neděle Božího Slova

Svatý stolec představil program Neděle Božího Slova. Její slavení vyhlásil papež František v motu proprio Aperuit illis z 30. září loňského roku, kde stanovil že III. neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a rozvažování nad ním“.

Neděle Božího Slova tedy poprvé připadne na 26. ledna. Jak řekl při dnešní prezentaci arcibiskup Rino Fisichella, jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí.

Neděli Božího slova zahájí papež František mší svatou v Bazilice sv. Petra. Symbolicky při ní předá Bibli čtyřicetičlenné delegaci zástupců různých kategorií Božího lidu. Při liturgii bude také vystaven lecionář, který ve Vatikánské bazilice provázel všechna zasedání II. vatikánského koncilu.

Výmluvným prvkem vatikánských oslav Neděle Božího Slova bude přítomnost sochy P. Marie z Knock, přivezené k této zvláštní příležitosti z irského poutního místa. Během zjevení v Knock totiž nezaznělo žádné slovo, a proto je můžeme interpretovat jako pozvání pronikat do tajemství eucharistie a naslouchat Božímu Slovu, říká arcibiskup Fisichella.

„Přítomnost P. Marie z Knock ve Vatikánské bazilice v tuto neděli je téměř povinná. Jak známo, zjevení v Knock v roce 1879 bylo velmi působivé: P. Marii doprovázel sv. Josef a Jan Evangelista, kteří ukazovali na vítězného Beránka na oltáři, jako ve vidění z Apokalypsy. P. Maria nic neříká, setrvává v mlčení, jakoby chtěla ukázat, jaký postoj je třeba zachovat před tajemstvím. A zároveň k nám toto zjevení promlouvá, protože sv. Jan ukazuje Evangelium, které nás má provázet na cestě v perspektivě posledního času. V centru tedy opět stojí tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení, které je pulsujícím srdcem evangelizace.“

Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci dále informoval, že ke slavení Neděle Božího Slova byly již připraveny zvláštní materiály. Prozatím jsou dostupné na internetu v italštině, angličtině, francouzštině, španělštině, portugalštině a polštině.

(job)

17. ledna 2020, 15:15