Hledejte

 Francesca Di Giovanni Francesca Di Giovanni 

Papež jmenoval italskou právničku podsekretářkou pro vztahy se státy

Sekce pro vztahy se státy Státního sekretariátu Svatého stolce, srovnatelná s ministerstvem zahraničí, má od nynějška nového zastupujícího sekretáře, resp. sekretářku. Po dnešním papežském jmenování se jí stává italská právnička dr. Francesca Di Giovanni, členka Hnutí fokoláre.

Tato šestašedesátiletá Sicilanka pracuje ve státním sekretariátu téměř 27 let. Předtím působila v právně-administrativním odvětví Mezinárodního centra Díla Mariina (Hnutí fokoláre). V sekci pro vztahy se státy vatikánského státního sekretariátu se zaměřovala na multilaterální odbor, a tudíž na otázky migrantů a uprchlíků, mezinárodního humanitárního a soukromého práva, komunikace, postavení žen a intelektuálního vlastnictví. Tutéž agendu bude nadále sledovat v nové funkci, kterou dosud žádná žena nezastávala. Sekce pro vztahy se státy, vedená arcibiskupem Richardem Gallagherem, má již jednoho podsekretáře – mons. Miroslawa Wachovského, který se zabývá zejména bilaterální diplomacií.

Jmenování druhého podskretáře – pro již zmíněnou oblast multilaterálních vztahů – se očekávalo již několik let. To, že Svatý otec svěří tuto úlohu ženě, bylo velkým překvapením, potvrdila Francesca Di Giovanni pro naše mikrofony:

„Ano, je to skutečně poprvé, co bude žena zastávat vedoucí pozici ve státním sekretariátu. Svatý otec učinil inovativní rozhodnutí, které je určitě, nehledě na mne samotnou, známkou pozornosti vůči ženám. Odpovědnost se ale váže k mé úloze, spíše než k tomu, že jsem žena. Každopádně se vynasnažím o co nejlepší výkon také jako žena...“

V čem bude vaše práce spočívat a co je to vlastně multilaterální sektor?

Budu se nadále zabývat tím, co jsem dosud v rámci sekce pro vztahy se státy sledovala, i když nyní, v rámci nové role, bude mým úkolem koordinace multilaterálního sektoru, což je velice náročný a delikátní odbor, jehož modalita se liší od bilaterální diplomacie. Jednoduše řečeno se jedná o vztahy s mezivládními organizacemi na mezinárodní úrovni. Zahrnuje tedy síť multilaterálních smluv, které jsou důležité, protože stvrzují politickou vůli různých států s ohledem na mezinárodní obecné dobro v otázkách rozvoje, životního prostředí, ochrany obětí při konfliktech, postavení žen a podobně.“

Papež František tomuto odvětví diplomacie, které dnes mnozí zpochybňují, věnuje naopak velikou pozornost, upozorňuje italská fokolarínka. V novoroční promluvě k diplomatickému sboru požadoval reformu multilaterálního systému.

„Posláním Svatého stolce v mezinárodním společenství je pečovat o to, aby se vzájemná závislost mezi lidmi a národy vyvíjela podle mravních a etických měřítek a dalších dimenzích či aspektech, kterých vztahy v aktuálním světě nabývají. Nesmíme polevovat v podpoře dialogu na všech úrovních a máme ustavičně hledat diplomatická řešení. Papež ve své promluvě mimo jiné připomenul mnohé kladné výsledky Organizace spojených národů, která letos slaví 75 let od založení. Rádi bychom v ní i nadále spatřovali nezbytný nástroj k dosažení obecného dobra, i když nás to nezprošťuje toho, abychom se dožadovali změn a reforem tam, kde jsou nezbytné.“

Uvedla pro Vatikánský rozhlas nová podsekretářka pro vztahy se státy Státního sekretariátu Svatého stolce, Francesca Di Giovanni.

(jag)

15. ledna 2020, 13:39