Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež František svatořečil víc lidí než všichni papežové za poslední čtyři století

Určit počet světců uctívaných v katolické církvi není tak snadné. S jistotou je lze počítat teprve od roku 1588, kdy papež Sixtus V. ustanovil Posvátnou kongregaci pro rity a zavedl jasná pravidla pro blahořečení a svatořečení. Od té chvíle můžeme tedy vypočítat 1726 regulerně kanonizovaných světců. Překvapovat však může zjištění, že nadpoloviční většinu z nich kanonizoval papež František.

Pohled do dějin církve ukazuje, že v dobách, kdy s vnímáním svatosti společnost neměla velké problémy, se kanonizací konalo relativně málo. Až do zahájení pontifikátu Pia IX. v roce 1846 bylo kanonizováno pouhých 64 světců. Za více než tři dekády pontifikátu posledního vládce papežského státu bylo svatořečeno 52 světců. Následoval Lev XIII. S 18 kanonizacemi v letech 1878 – 1903 a poté vzestupný trend opět utichá a teprve Pius XI. a Pius XII. přesahují v počtu svatořečení třicítku (resp. 34 a 33 svatých). S desítkou světců vyhlášených Janem XXIII se dospívá k číslu 302. Jejich počet se více než zdvojnásobil za potifikátu Jana Pavla II., který během 27 let kanonizoval 482 světců. Jeho nástupce Benedikt XVI. tuto  tendenci opět zbrzdil a během osmi let kanonizoval 44 lidí. Jestliže však v případě papeže Wojtyly mnozí poukazovali na vysoká čísla, s papežem Františkem došlo přímo jejich počet téměř zdvojnásobil. Za pouhých šest let papež Bergoglio kanonizoval 898 lidí, což je více než součet všech kanonizovaných za předcházející čtyři století, poukazuje italský portál truenumbers.

Vysoká čísla však mají své vysvětlení. František totiž schválil několik skupinových kanonizací, mezi nimiž zásadně mění průměr 800 otrantských mučedníků zmasakrovaných při tureckém nájezdu na toto apulijské město v roce 1480.

Celkový počet světců uctívaných v církvi není snadné stanovit.  Do roku 1234 mohly totiž místní církve prohlašovat světce autonomně a teprve papež Sixtus IV. v roce 1483 stanovil rozdíl mezi svatými a blahoslavenými. Maryrologium romanum ve své poslední verzi z roku 2004 uvádí celkem více než 13 a půl tisíce světců a blahoslavených (13 539). Přes polovinu z nich však představují anonymní svědci víry, kteří se stali obětí hromadných pronásledování. Po kanonizacích z posledních let se tedy celkový počet oficiálně uznaných světců pohybuje kolem 15 tisíc.

(job)

3. ledna 2020, 19:39