Hledejte

Vatican News
Guzman Carriquiry, Segretario Pontificio Commissione America Latina Guzman Carriquiry, Segretario Pontificio Commissione America Latina 

Latinská Amerika žádá odpověď na vážnou epochální krizi

„Co se to děje v Latinské Americe?“ – tuto otázku dal do názvu svého pojednání prof. Guzmán Carriquiry, sekretář Papežské komise pro Latinskou Ameriku, který se na webových stránkách této instituce zamýšlí nad manifestacemi, jež v poslední době zmítají mnoha zeměmi této části amerického kontinentu, kde žije dnes většina katolíků světa.

Protesty v ulicích a na náměstích jsou patrné „zejména v Chile, Bolivii, Venezuele, Ekvádoru, Kolumbii, Nikaragui, Portoriku a Haiti, a nezřídka probíhají v ovzduší  bezuzdného násilí“, konstatuje uruguayský profesor práv a sociologie a podotýká, že „na politické a intelektuální scéně se objevuje jen velice málo rozumných a přesvědčivých odpovědí na tuto situaci. Finančnické, politické a intelektuální elity těchto zemí nejsou s to sledovat a chápat, co se stalo a co se stane.

Panuje všeobecná nejistota, ne-li zmatek, píše dále Carriquiry. Neexistují nástroje, jak se vyrovnat se změnou epochy po pádu reálného socialismu, bipolárního světa a zániku marx-leninské ideologie a s krizí nového mezinárodního řádu, proklamovaného triumfujícím neokapitalismem nové finanční a ekonomické moci, která jen zhoršuje propastný rozdíl mezi opulencí některých a masovou chudobou. Lidové pouliční protesty v Latinské Americe jsou způsobeny bídou a nerovností a nejsou produktem kdovíjakých konspirací, viděných zleva či zprava. Jsou zkrátka odpovědí na tíhu strádání, ponižování a upírání naděje, k čemuž se přidává obrovská korupce, mající velký mediální i legislativní dopad.  Byla podkopána věrohodnost nejenom vládních činitelů, ale také technokratických elit, ozbrojených složek i hospodářské sféry. Politické strany trpí krizí identity; konzervativní a liberální síly nadále sází na neoliberální ekonomickou politiku, aniž by se poučily ze škod, které způsobila.

Je proto nezbytné překonat bludné kruhy technokratického ultraliberalismu i autokratického státního socialismu. A právě tomu bude věnováno setkání papeže Františka se třemi tisíci mladými ekonomy, podnikateli a sociálními aktéry z celého světa, jež pozval do Assisi na dny 26. – 29. března - uzavírá svoji analýzu sekretář Papežské komise pro Latinskou Ameriku, Guzmán Carriquiry.

 

(mig)

23. ledna 2020, 17:10