Hledejte

Vatican News
2020.01.23 Libro Catananti Il Vaticano nella tormenta 2020 01 23 2020.01.23 Libro Catananti Il Vaticano nella tormenta 2020 01 23 

Jak se vatikánská stráž připravovala na případnou nacistickou invazi

Nová kniha italského historika a lékaře Cesara Catanantiho (Cesare Catananti, Il Vaticano nella tormenta, 1940-1944, Edizioni San Paolo, 2020) přináší dosud neznámé údaje o plánech na obranu vatikánských hranic i papeže Pia XII. v letech 1940-44, které v případě nacistického ohrožení stanovilo vedení tehdejší Papežské stráže.

Autor svazku bádal v archivech této jednotky a získaný materiál konfrontoval s archivními dokumenty italského státu, vatikánského státního sekretariátu a výpověďmi přímých svědků.

„V neblahém případě, že by mužové střežící vchod do Apoštolského paláce byli poraženi, jsou všichni vojáci okamžitě povoláni do papežského apartmá, kde spolu s čestnou papežskou gardou vytvoří lidský štít kolem Jeho Svatosti“, cituje historik Catananti z důvěrného dokumentu Vatikánské stráže, datovaného rokem 1943, který reaguje na možný průnik „násilnických jedinců“ za vatikánské hradby a případný únos papeže:

„Ve Vatikánu byli nacističtí a italští špioni, a až do července 1943 vedl Svatý stolec s Itálií neustálé polemiky. Posledních devět měsíců se navíc žilo v hrůze z nacistické invaze a únosu papeže, což byl Hitlerův plán. Goebbels ve svých denících referuje o setkání s Hitlerem ihned po pádu fašismu – Führer byl přesvědčen o tom, že za Mussoliniovým pádem stál Vatikán a pomýšlel na invazi Vatikánu a zajetí papeže. Tyto plány jsou dobře zdokumentovány, například o nich vypovídá vrchní velitel SS v Itálii, Wolff. Nemělo se jednat o akci německé armády, ale o průlom skupinky provokatérů, po kterém by zasáhlo německé vojsko, vzalo papeže pod ochranu a odvedlo jej do Německa nebo Lichtenštejnska. Šlo tudíž o konkrétní, nikoli jen teoretické riziko, jak dokládají archivní dokumenty Vatikánské stráže. Existoval zde plán obrany na všech úrovních a velitel stráže Soleti, na případný průnik těchto zločinných elementů až k samotnému papeži, říká: Budeme svým tělem chránit vznešenou osobu našeho papeže až do smrti“.

V čem spočívaly zmíněné plány na obranu vatikánských hradeb?

„Jednalo se o posílení ostrahy v průchodech, které byly považovány za nejzranitelnější místa – jako brána sv. Anny nebo Arco delle Campane – tedy vstup po levé části baziliky, a to řadou praktických opatření. Například se nemohly užívat zbraně, protože Státní sekretariát si to nepřál. V dokumentech je proto psáno, že je třeba vytrvat v pasivní, avšak energické obraně, a přemýšlelo se třeba o zapojení požárních hydrantů. Šlo tedy spíše o obranné, než útočné manévry.“

Kniha Cesara Catanantiho nicméně informuje také o pomocných akcích vatikánského státu, například ochraně diplomatů, kteří v něm požádali o azyl, anebo o podpoře uprchlíků z německých táborů.

„To je jedno z nejzajímavějších témat, o kterém archiv Vatikánské stráže vypovídá leccos nového. Spojenečtí vojáci, vězni, kteří zejména po 8. září utekli z německých zajateckých táborů, dostali z Londýna příkaz, aby se připojili ke svým jednotkám, anebo se uchýlili do neutrálních států, zejména Švýcarska a Vatikánu. Svatý stolec se tak ocitl mezi dvěma protichůdnými povinnostmi – prokazováním milosrdenství a respektováním Lateránských dohod. Státní sekretariát se tedy pohyboval takříkajíc na ostří nože, když poskytoval pohostinství všem těmto vojákům, nejprve Angličanům a Američanům, a posléze, po červnu 1944, také německým dezertérům, které ubytoval v kasárnách Vatikánské stráže.“

Tyto humanitární aktivity se děly za papežova vědomí?

„Státní sekretariát ani jeho substitut, Giovanni Battista Montini, pozdější Pavel VI., nemohli jednat bez souhlasu Pia XII. Zvláštní roli v této podpoře spojenců sehrál irský monsignor Hugh O´Flaherty, jehož papež Pacelli, když byl ještě státním sekretářem, jmenoval svým referentem v Československu, okupovaném nacisty. Pius XII. málo mluvil a více jednal, a sice s nejvyšší diskrétností. Spisy, které již Svatý stolec zpřístupnil, dokazují, že je velmi obtížné stanovit počet uprchlíků, kteří se ukryli ve Vatikánu. Je tedy téměř nemyslitelné vyčíslit, kolik se jich skrývalo v kostelech a klášterech. To vše se dělo za zřejmé podpory Pia XII.“

 

(jag)

28. ledna 2020, 15:28