Hledejte

Vatican News
Sestra Maria do Céu Pereira Sestra Maria do Céu Pereira  (© Vatican Media)

Sedmdesát let ve službě sedmi papežům

Za sedmdesát let služby ve Vatikánu poznala sedm papežů a dnes, 2. prosince, oslavila devadesáté narozeniny. Portugalská řeholnice Maria Do Ceu Pereira za ně vzdala dík Pánu při ranní eucharistii, kterou papež František sloužil v Domě svaté Marty.

Jak sdělila listu L´Osservatore Romano, poté s „obrovským dojetím“ pozdravila Svatého otce a přijala jeho blahopřání. Sestra Maria náleží do komunity Františkánek misionářek Panny Marie, které roku 1926 pozval do Vatikánu papež Pius XI.

„Byla jsem v neustálém poklusu, možná proto se dosud cítím tak mladá...“, vysvětluje portugalská františkánka vatikánskému deníku. „Do Itálie jsem přijela už jako novicka a když jsem složila sliby v opatství Grottaferrata, přestěhovala jsem se nejprve do římského domu naší komunity a později, od září 1949, do Vatikánu“, vypráví dále. Zde sestra Maria pracovala v prádelně, krejčovně i kuchyni. Jeden čas dokonce spravovala svým spolusestrám boty a s dojetím vzpomíná na to, jak se mohla starat o osobní předměty Pia XII. v době jeho nemoci. Na žádost papeže Pavla VI. pečovala o kardinála Virgilia Noé až do jeho smrti a mezitím pracovala ve vatikánském Filatelistickém úřadu, učila katechismus v blízké farnosti a starala se o pastoraci portugalské komunity v Římě. „Nejkrásnějším posláním je ale tichá modlitba za papeže a církev“, svěřuje se vatikánským novinám, jako tehdy, když v čase II. Vatikánského koncilu denně ráno chodívala do Paolinské kaple Apoštolského paláce, aby se modlila za jeho zdárný průběh.

Devadesátiletou spolusestru do Domu sv. Marty doprovodila její představená, s. Maria Smolen. Deníku Svatého stolce řekla, že dnešní oslavenkyně je skutečně „srdcem“ jejich řeholního domu, protože svou jednoduchostí vytváří jednotu. „Je vždy ochotná, vlídná, laskavá i v malých každodenních gestech, a rovněž telefonicky vyslechne a utěšuje lidi, kteří potřebují pozornost.“

(jag)

2. prosince 2019, 15:45