Hledejte

Vatican News
Kardinál Mauro Piacenza Kardinál Mauro Piacenza  

Kardinál Piacenza: Zpověď je svátkem víry, zejména o Vánocích

„Pokorné, oddané, pozorné a velkorysé naslouchání svátostných zpovědí by mělo být převládajícím rysem v těchto posledních dnech předvánoční novény a poté po celou vánoční dobu, během níž věřící nadále přistupují ke zpovědi“, vybízí vrchní petinenciář, kard. Mauro Piacenza, v otevřeném listě kněžím v předvečer vánočních svátků.

Představený tribunálu Apoštolské penitenciárie v něm vyzdihuje právě „pozorné naslouchání jako jednu z hlavních vlastností, které dobrý zpovědník nikdy nesmí zanedbat“. Právě „jedno jediné slovo, tón hlasu či jeho odstín, nepřímý náznak mohou odhalit tajemství duše a umožnit správnou radu, vhodné slovo, naznačit cestu. Naopak „unáhlená a neuvážená slova mohou i na celá léta zbrzdit svědomí, které se jen s námahou otevírá Bohu“. „Ohleduplnosti totiž nikdy není nazbyt“, připomíná kard. Piacenza a poukazuje na další nepostradatelný rys dobrého zpovědníka, a sice „obezřetnost v úsudku“. Kajícník totiž „nikoli pokaždé dokáže unést tíži toho všeho, co mu chceme říci v krátkém rozhovoru při zpovědi“. Proto je nezbytné, aby zpovědník prokázal „krajní uvážlivost, neodradil kajícníka na cestě víry nebo od zápasu s hříchem, ale naopak jej vždy uvedl do životní radosti, kterou mu svátost smíření má trvale dodávat“. Radost je znamením, jež máme ustavičně střežit, aby se zpověd stala skutečným svátkem víry, uzavírá vrchní penitenicář.

(jag)

20. prosince 2019, 13:51