Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Jak se „vyrábějí“ svatí? Pohled do vatikánského úřadu

Při Kongregaci pro blahořečení a svatořečení v současné době probíhá mezi dvěma až třemi tisíci řízení v beatifikačních a kanonizačních kauzách.

Práci tohoto úřadu v rozhovoru s Vatikánským rozhlasem přibližuje francouzský kněz Rémi Bazin.

„Když dostaneme dokumentaci z diecéze, kde kandidát svatosti zemřel, začíná přezkoumání všech jejích náležitostí a právní platnosti důkazů. Často si pak vyžádáme různé doplňující údaje. Po této věcné kontrole na kongregaci putuje spis do komisí historiků a teologů a poté se dostává k biskupům a kardinálům, které papež jmenoval členy naší kongregace a dal jim tak pravomoc k tomu, aby posuzovali beatifikační nebo kanonizační řízení. Každá kauza má svého obhájce, tedy postulátora, který se často dotazuje na stav věcí. Kromě postulátorů se na nás ale obrací řada dalších lidí a my na veškerou tuto korespondenci odpovídáme, protože jsme si vědomi, že pro pisatele se jedná o důležité otázky. Informujeme tedy, v jakém bodě kauza stojí, a vyzýváme k modlitbě zejména tam, kde chybí zázrak. Zázrak je prst Boží, jak říká papež František, a jeho význam spočívá v tom, že potvrzuje úsudek církve.“

Trvání kauzy je různorodé, ovšem některé probíhají poněkud rychleji, připouští otec Bazin.

„Ano, skutečně existují řízení, kterým dáváme přednost. Zejména z takových zemí, které ještě nemají žádné světce, například v různých afrických státech. Je totiž důležité, aby všichni věřící měli nějaký vzor svatosti. To ale neznamená, že by kritéria v těchto případech byla jiná, v tom neexistují žádné výjimky. V současné době při kongregaci probíhá 2000 až 3000 řízení, což dokládá velkou poptávku po svatých ze zcela rozdílných zemí a všech životních stavů. Světci nás povzbuzují, abychom se vydali vlastní  cestou svatosti, a předkládají nám vzor k inspiraci. Čím více takových vzorů máme, tím spíše se v některém z nich můžeme najít. Nejde však o to, abychom svaté kopírovali, nýbrž abychom díky jejich podnětům rozvinuli to, co do nás Bůh vložil, aby v nás mohl růst Kristus. A v nejplnější míře se Kristus projevuje v milosrdné lásce“, uzavírá o. Rémi Bazin.

(jag)

1. listopadu 2019, 15:04