Hledejte

Vatican News
 Synoda, ilustrační foto Synoda, ilustrační foto  (Vatican Media)

Synoda vstoupila do závěrečné fáze

Zvláštní biskupská synoda pro Amazonii probíhající od 6. října ve Vatikánu vstoupila do závěrečné fáze. Během dnešního odpoledne byli synodní otcové seznámeni s konečnou verzí závěrečného dokumentu, o níž se bude zítra hlasovat. Proběhl také poslední brífink.

Na zítřejší tiskovou konferenci nebude již pozván nikdo z účastníků synody. S děním v aule seznámí novináře prefekt vatikánského úřadu pro sdělovací prostředky Paolo Ruffini a otec Giacomo Costa SJ, zodpovídající za informace o synodě. Očekává se, že zítra v podvečer uzavře synodu promluva papeže Františka. Na něm také záleží, zda bude závěrečný dokument zveřejněn.

Indiánský reprezentant: Toužíme po jednotě v Kristu

Spatřuji ve vás neklid, řekl v odpovědi na otázku novinářů představitel kmene Ašanika z peruánské Amazonie. Dotaz se týkal návrhu zvláštního amazonského obřadu a indiánský reprezentant se pokusil vysvětlit vizi přírodních národů, které našly Krista:

„Máme svou představu kosmu, svůj pohled na svět, který nás obklopuje. Příroda nás přibližuje k Bohu o krůček víc. Přibližuje nás v pohledu na Boží tvář v naší kultuře, v našem bytí. My, jako domorodci, žijeme v harmonii se všemi živými bytostmi. Vidím, že o nás nemáte jasnou představu. Vidím ve vás obavy, pochybnosti ohledně toho, co jako přírodní národy hledáme. Nezatvrzujte svá srdce, obměkčente svá srdce. K tomu vybízí Ježíš. Vybízí nás k životu v jednotě. Věříme v jednoho Boha. Musíme zůstat sjednoceni. Právě po tom my amazonští domorodci toužíme. Máme své rity, ale tento obřad musí být zakořeněn v centru, jímž je Ježíš Kristus. Víc k tomu není co dodat. Středem, který nás na tomto synodu sjednocuje je Ježíš Kristus.“ Řekl Delio Siticonatzi Camaiteri z kmene Ašaninka.

Kardinál Stella: Celibát je pokladem v hliněných nádobách

Na včerejším brífinku zazněla obhajoba kněžského celibátu, jako projevu evangelijního radikalismu. Hovořil o tom kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregace pro klérus. Podle jeho mínění v Latinské Americe chyběla odvaha hlásat tento radikalismus domorodým obyvatelům. Připomněl, že v minulosti se také misionáři působící v Africe domnívali, že celibát je s tamní kulturou neslučitelný. Dnes však máme početné africké duchovenstvo, které navzdory obtížím žije v celibátu, jakkoli nechybějí problémy a nevěrnosti. Celibát je pokladem, který Pán Bůh skládá do křehkých hliněných nádob. Tím spíše je nutné ho střežit:

Žijeme dnes v kultuře, která celibátu nepřeje. Kromě toho každý z nás v sobě nosí lidskou křehkost, a také svou vlastní historii, různé zkušenosti z dětství a mládí. Dnešní kněz žije ve světě, kde je nejen pokoušen, ale také provokován. Svět není pouze kolem nás, nosíme ho v kapse, ve svém telefonu, kde je všechno. Proto musí být kněz vyrovnaný a ostražitý a především musí mít silnou motivaci skrze lásku k evangelii a Pánu Ježíše. Musíme mít na paměti mučedníky, kteří ve chvíli zkoušky volí Ježíše. Také i my ve chvílích pokušení, provokací, musíme umět vyslovit: rozhodl jsem se pro Pána a Jemu mám být věrný. V tom spočívá smysl celibátu. Proto je ho třeba střežit, pečovat o něj a chránit, především skrze hluboký duchovní život, modlitbu a sjednocení s Pánem. Jedině tak budeme chráněni před silnými vlivy světa, v němž se ozývá hlas mnoha Sirén, které nesouhlasí s naším závazkem „na vždy“.

Kardinál Stella není nakloněn ani ustanovení zvláštního amazonského obřadu. Připomíná, že rity krystalizovaly postupně během staletí. Současná řešení mu připadají chvatná a povrchní. Přesto se prefekt Kongregace pro klérus domnívá, že již dnes mohou biskupové zahrnout některé amazonské prvky do latinského obřadu, při zachování podstaty a jednoty.

Německo se chce učit od Amazonie

Dnešního setkání s novináři se účastnil mimo jiné předseda německé nadace Adveniat, která podporuje činnost církve v Latinské Americe. P. Miguel Heinz vyjádřil zármutek nad množstvím škod, které Evropané způsobili životnímu prostředí. „Kdyby se všichni lidé žili jako Evropané, svět by už neexistoval,“ prohlásil německý kněz. Poznamenal také, že církev v jeho vlasti pozorně sleduje jak synodu, tak život církve v Latinské Americe a chce se od něho učit, zejména pokud jde o kněžství a nové služby.

(job)

25. října 2019, 19:06