Hledejte

Vatican News
Plenární zasedání synody Plenární zasedání synody  (Vatican Media)

Synoda pro Amazonii: Viri probati jsou tématem pro řádnou synodu

Zatímco některé nové formy služby jsou v amazonské oblasti již zavedenou realitou, otázku ženatých kněží pro domorodé komunity by měla řešit řádná synoda, zaznělo při pondělním plenárním zasedání.

Druhý týden zvláštní biskupské synody pro Amazonii zahájila další série společných reflexí. Synodní otcové mají možnost přihlásit své diskusní příspěvky před zahájením zasedání i v jeho průběhu prostřednictvím elekronické registrace. Plenární zasedání potrvají ještě dnes odpoledne, ve středu se opět vrátí k debatám v rámci jazykových circuli minores.

Zrůdné podoby násilí

Jak prozradil apoštolský vikář ekvádorské Zamory minorita Walter Jeová Heras Segarra, papež František inspiroval práci v malých skupinách, když ve svém shrnutí probíraných tématik položil důraz na různé tváře násilí podmiňující amazonský region:

„Papež nás velmi dobře nasměroval v práci v diskusních kroužcích, když poznamenal, že ze všech dosud odeznělých relací vyvstává jako první problém amazonského regionu násilí. Násilí na přírodě, násilí na domorodých komunitách, násilí uvnitř komunit, násilí v rodině; násilí se tedy jeví jako první věc, na kterou bychom měli reagovat.“

Problém násilí, sexuálního zneužívání a zločineckých sítí se vrátil do auly také při včerejším zasedání. V mnoha oblastech kvete obchod s lidmi a s lidskými orgány. V Brazílii bylo jen za loňský rok nahlášeno 62 tisíc případů znásilnění. Drama amazonských obětí zotročování patří k nejhrůznějším na světě, proto otcové synody žádají zřízení zvláštních pastoračních komisí při biskupských konferencí bojujících všemi dostupnými prostředky proti obchodu s lidmi.

Nové služby, docenění laických charismat a důstojnost ženy

Z úzce pastoračního pohledu se největší důraz klade na nové služby svěřované laikům. Mnoho jich je součástí běžné praxe, nyní se jedná o reálném svěřování úřadů, větší autonomii a odpovědnosti laiků, dodává ekvádorský františkán.

Hovoří se o služebném charakteru církve, doceňující charismata věřících laiků. Jeden z hlasů na včerejším večerním shromáždění zdůrazňoval, že případnému kněžskému svěcení ženatých mužů by mělo předcházet svěcení trvalých jáhnů. Vrátila se rovněž otázka služby žen v církevním společenství. Jeden z auditorů navrhoval ustanovení laických služeb, které by kromě služebné dimenze byly také znamením rovnosti a důstojnosti ženy na amazonském území. Hovořilo se o služebnících Slova, Eucharistie, křtu a manželství působících již řadu let v některých oblastech, říká apoštolský vikář Requeny Juan Bautista Oliver Clement z peruánské oblasti Amazonie:

„Je velice pozitivní, že se o těchto tématech mluví, že se v plné svobodě mluví o tom, že některá řešení jsou již běžnou praxí a nikoli novinkou. V našich místních církvích nemají sice tyto služby oficiální status, nejsou k nim pověřovací listiny nebo diplomy, ale jsou to skutečné služby pro dobro společenství. Přispívají k „vytváření církve“. U nás v Peru je mnoho křesťasnkých komunit, do kterých zavítá kněz jednou za rok. Důležitými pilíři komunit jsou často ženy – nejen řeholnice, ale také laičky. Působí ve všech oblastech: ve zdravotnictví, školství, katechezi. Například polovina katechistů jsou ženy. Také to je dnešní realita.“

Nejen domorodé komunity, ale také vykořenění ve městech

Pole působnosti je rozhodně široké. Jak připomíná honduraský kardinál Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, synoda se nezabývá jen komunitami rozptýlenými v deštných pralesech. Vážným problémem je pastorace odrodilců žijících ve velkých městech:

„Mluvíme o domorodcích žijících ve svých komunitách, ale také o těch, kdo se ocitli ve velkých městech. Například Manaus je ohromné město, s více než milionem obyvatel. Mnozí z nich jsou domorodci donucení opustit svá společenství kvůli nedostatečnému rozvoji, který by odpovídal jejich mentalitě, kultuře a náboženským projevům. Je to dvojlomný problém.“

(job)

15. října 2019, 12:26