Hledejte

Vatican News
Synoda pro Amazonii Synoda pro Amazonii  (Vatican Media)

Synoda: Ožívá debata o jáhenství žen

Synoda o Amazonii pokračuje připomínkováním závěrečného dokumentu. Redakční komise zanáší pozměňující návrhy a připomínky vypracované ve 12 pracovních skupinách. O výsledném textu se bude hlasovat v sobotu.

„Dokument, který připravujeme, není souborem předsevzetí a závěrečných ustanovení, nýbrž pouze návrhem a pastoračními podklady pro papeže, které byly vypracovány během této společné synodální cesty,“ řekl na brífinku ve Vatikánském tiskovém středisku P. Giacomo Costa, sekretář Komise pro informace. Poukázal na to, že praxe dřívějších synod ukazuje, že „je to dokument, který leckdo kritizuje, ale málokdo čte“. Rozhodnutí o tom, zda po skončení synody vznikne zvláštní exhortace, která by byla závazným dokumentem, záleží pouze na papeži Františkovi.

Proč slaví letniční komunity úspěch?

Biskupská synoda musí jasně zdůraznit, že základním posláním církve je hlásání Ježíše Krista jako našeho Spasitele, říká kardinál Jorge Urosa.  Přestože ekologie, sociální, kulturní či církevně admistrativní otázky jsou důležité, ve srovnáním s podstatou poslání církve zůstávají druhořadé. Podle mnohaletého arcibiskupa venezuelského hlavního města nebyla ještě dosatečně zodpovězena otázka po příčinách úspěchu protestantských společenství v Amazonii. Domorodé národy si váží sociálního působení katolické církve, ale nakonec preferují protestantské.

Arcibiskup Caracasu nemá nic proti vytvoření zvláštního amazonského obřadu v liturgii, ovšem pod podmínkou, že bude dobře připravený a nebude synkretistický. To se podle jeho mínění nepodařilo například při obřadu, který proběhl v úvodu synody 4. října ve Vatikánských zahradách. Politováníhodné je to, že navzdory kritikám nikdo nevysvětlil o co v obřadu šlo. Případný amazonský ritus tedy musí ctít posvátnost eucharistie, zachovat její základní prvky a jakkoli je možné zavést nové gesta, žádné z nich se nesmí podobat animistickým, podotýká kardinál Urosa.

Role žen v církvi a otázka diakonátu

Středeční tiskové konferenci provázející synodu vévodilo téma role žen v církvi. Několik synodních otců potvrdilo, že otázka jáhenského svěcení žen se objevuje v náčrtu závěrečného dokumentu a bude tedy předmětem sobotního hlasování. Čtyři zprávy jazykových skupin výslovně požadují diakonát pro ženy a další tři vybízejí ke zvážení této možnosti. Aby se návrh stal součástí závěrečného dokumentu, musí být nicméně odhlasován dvoutřetinovou většinou synodních otců. Připomeňme, že zvláští komise, zkoumající od roku 2016 otázku jáhenství žen v prvotní církvi, se podle papeže Františka nedokázala shodnout na tom, zda byly ženy svěceny na diákonky ve svátostném smyslu.  František zároveň uvedl, že teologické a historické zkoumání v této věci bude pokračovat.

Biskup Ricardo Ernesto Centellas Guzmán z Potosí, který stojí v čele bolívijského epsikopátu, vybízel především ke změně „mentálního nastavení“ v přístupu k ženám v církvi. „Všichni musíme změnit mentalitu, aby se účast žen na životě církve stala autentická, rovnoprávná a spravedlivá,“ řekl s tím, že v současnosti je podíl žen na rozhodování „velmi nízký“ a na některých místech „téměř neviditelný“. Amazonská misionářka, sestra Birgit Weiler, uvedla, že role žen je tématem na synodě široce diskutovaným, a dodala, že je zapotřebí svěřovat ženám vedoucí pozice „nikoli ve smyslu boje o moc, ale proto, aby se mohly dělit o své talenty, dary, náhledy a charismata“.

(job)

24. října 2019, 16:02