Hledejte

Vatican News
Z tiskové konference (Ravasi, Lombardi, Murray) Z tiskové konference (Ravasi, Lombardi, Murray) 

Ratzingerovu cenu získávají kanadský filozof Taylor a burkinafaský jezuita Béré

Sedmaosmdesátiletý kanadský politolog a filozof, zabývající se sekularizací, Charles Taylor, a třiapadesátiletý africký teolog, jezuita Paul Béré, v listopadu převezmou z rukou papeže Františka Ratzingerovu cenu.

Její letošní edice upřednostnila filozofii a její úvahy nad vírou v současném světě a zároveň africkou teologii, která má důležité poslání v inkulturaci evangelia a hlásání Božího slova na africkém kontinentu, vysvětlil při pondělní tiskové konferenci o. Federico Lombardi, předseda správní rady vatikánské Nadace Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., která vznikla roku 2010, aby podporovala studia a publikace o díle a myšlení emeritního papeže.

Letošní laureáty Ratzingerovy ceny představil v Tiskovém středisku Svatého stolec kard. Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu:

„Ratzingerova cena již před několika lety zavedla další rozměr, přesahující teologii, a upozorňuje na osobnosti z oblasti umění, vědy a filosofie. V tomto případě zde máme Charlese Taylora, významnou postavu, zabývající se jevem sekularizace, pojímané zejména jako výsledek subjektivismu a relativismu. Co se týče teologie, poprvé byl oceněn africký badatel, biblista, otec Béré, který se odborně zaměřuje na starozákonní knihu Jozue, ale zajímá se také o ústní předávání Božího slova v afrických společenstvích, tamní liturgii a katechezi, která je dosud častokrát vázána na ústní vzorce.“

„Vyvedlo mne to z míry, něco takového jsem nečekal. Nebyl jsem vyznamenán já, ale celá Afrika“, reaguje na vatikánské ocenění africký jezuita o. Paul Béré. Pochází z Burkina Faso, ale narodil se a působí na Pobřeží slonoviny. Doktorát získal na římském Biblickém institutu. Vatikánský rozhlas jej zastihl v Nairobi:

„V tomto týdnu jsem v Nairobi, protože tu máme setkání o misii a evangelizaci v Africe. To je naší hlavní starostí. Je důležité, že  vatikánská nadace, a tudíž římská církev, uznala práci, kterou tady už léta děláme...Bádání nad Jozuem pro mne bylo důležité, protože nejde jenom o dobývání země, ale také o vztah mezi Tórou a zemí, mezi Mojžíšem a Jozuem, a tudíž o předávání Pánova poslání z pokolení na pokolení. V africkém kontextu je to zásadní problematika, jak v církvi, tak na politické rovině. Musíme se učit tomu, jak klidně další generaci předávat to, co jsme jako poslání dostali od Pána. Má studie se zaměřuje na to, co od nás Pán očekává v našem dějinném a zeměpisném kontextu.“

Co tedy Pán v tuto chvíli očekává od africké církve?

„Myslím, že jak v církvi, tak v politice procházíme přechodným obdobím. Veškeré násilí, které na našem území vidíme, je Pánovým voláním po tom, abychom usilovali o mír. Od Jozueho jsem se například naučil, že lídr je člověk, který se plně nasazuje za lid a nic si pro sebe nebere. V závěru biblického vyprávění lid Jozuemu věnuje díl země, aby se také mohl usadit. Pro náš kraj je to důležitá lekce – politici se mají zajímat o blahobyt lidu, nikoli svůj. Máme dostatek přírodních zdrojů – proč se tedy potýkáme s tolika problémy a migrací? Protože lídři nepracují pro národ.“

Studujete také africkou kulturu mluveného slova...

„Při bádání nad Písmem mne ohromilo, že v biblické době měli k psanému textu přístup pouze nemnozí jedinci. Vzpomeňme na Ježíše v synagoze – vystoupí, dostane svitek, čte a všichni naslouchají. S tímto vzorcem se setkávám dnes v Africe. Naše národy žijí v kontextu ústní komunikace, zatímco na Západě už řadu století převládá kultura psaného slova. Mění se tak celá dynamika komunikace a její hodnoty. Například v naší tradici má slovo velikou důležitost, není možné ho vyslovit, aniž by se přihlíželo k dopadu tohoto slova na druhého člověka, a proto nelze něco říci a něco jiného pak udělat. Tuto hodnotu je třeba uchovat, abychom pochopili důležitost Písma – které není psaným záznamem, ale slovem, jež je nutno oživit, aby pak jako slovo mohlo být přijímáno.“

Uvedl jezuita Paul Béré, který získává Ratzingerovu cenu za teologii. Vatikánská nadace Josefa Ratzingera – Benedikta XVI. při tiskové konferenci seznámila také se svými příštími aktivitami, počínaje IX. mezinárodním sympoziem, které se zanedlouho bude konat v Budapešti (8.-9.10.) na půdě Maďarské katolické univerzity. V souvislosti s 30. výročím pádu Berlínské zdi se zaměří na „Ekonomickou, sociální a duchovní situaci v zemích střední Evropy ve světle sociálního učení církve“. Hlavním řečníkem bude ostřihomsko-budapešťský arcibiskup, kard. Péter Erdö. V rámci synody o Amazonii uspořádá vatikánská nadace jednodenní seminář o spolupráci katolické církve s mezinárodními organizacemi na daném území, a sice za podpory Templetonovy nadace.

Otec Lombardi při pondělní tiskové konferenci rovněž zveřejnil jména vítězů ceny Razón abierta a oznámil založení nového ocenění pod názvem „Ratio et spes“, které bude udílet univerzita v polské Toruni. Benedikt XVI. se s iniciativou této polské státní univerzity seznámil začátkem září.

(jag)

1. října 2019, 14:52