Hledejte

Vatican News
Kardinál Francisco Luis Ladaria Ferrer Kardinál Francisco Luis Ladaria Ferrer 

Prefekt kongregace pro nauku víry k otázkám diskutovaným na synodě

Jak chápat nové formy služby v církvi, o nichž se diskutuje na synodě pro Amazonii?

Kardinál Francisco Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregace pro nauku víry vysvětluje, že pro nesmírně rozlehlé amazonské oblasti, v nichž působí jen málo kněží, je nutné rozvinout nové formy služby, podle toho, jak si to žádá situace.

„Je zapotřebí nechat vyrůst to, co je v církvi již přítomné, co již existuje na těchto územích, co však lze ještě lépe rozvinout pro pastoraci celé komunity. Například služba katechese, o níž se výslovně mluvilo. Pak je tu lektorát a další laické služby. Synoda nerozhoduje, ale jsou to otázky, které lze zvážit a které může Svatý otec samozřejmě vzít v potaz.“

Dalším z témat diskuse v malých skupinách byla inkulturace teologie a liturgie. Jak by se podle vás měla v Amazonii uskutečňovat?

„Nikdy jsem v Amazonii nebyl a neznám tedy konkrétní realitu. Inkulturace je přáním, které není ovšem specifickým problémem této oblasti. V podstatě znamená, že poselství církve, které je všude a vždy stejné, se vyjadřuje příhodným způsobem v kulturách různých národů. Jak uskutečnit tuto inkulturaci v Amazonii není úkolem toho, kdo v Amazonii nežije. My můžeme vyjmenovat základní principy: musí to být inkulturace, která bere na vědomí obsahy a tradice víry.“

Mnoho synodních otců mluvili o vylepšení výuky v seminářích, aby se v srdcích budoucích kněží silněji projevilo misijní zanícení. Mylíte, že je to uskutečnitelné?

„To je vždycky možné. Představa, že by kněží měli mít misijní ducha, se mi jeví jako základní princip. Pokud by církev nebyla misionářská, něco by chybělo. A tedy knězi něco chybí, pokud nemá misionářského ducha.“

Synoda mluvila také o brakování amazonského přírodního bohatství a ekologické agresi páchané na zemi ničené chtivostí zisku. Jakým způsobem může církev pomáhat domorodým národům v obraně jejich životního prostředí?

„Nepochybně skrze společný postup celé církve, vhodnými deklaracemi lokálních episkopátů. Ale také prostřednictvím etických investic, které se vyhýbají podnikům zneužívajících tato území.“

Mluvilo se také o vytvoření mezinárodního organismu na obranu domorodých obyvatel…

„Ano. Avšak to jsou konkrétní rozhodnutí, která synoda učitnit nemůže.“

Říká prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Francisco Luis Ladaria Ferrer.

(job)

19. října 2019, 17:24