Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Probíhá přípravný seminář ke světovému setkání o výchově

Papežská nadace Gravissimum Educationis, která působí při Kongregaci pro katolickou výchovu, v těchto dnech (16.-17.9.) pozvala třicítku univerzitních profesorů na první z přípravných seminářů, které povedou k mezinárodnímu setkání o globálním výchovném spojenectví, k jehož vytvoření nedávno vyzval papež František.

Nadace, která je nejmladší z patnácti obdobných vatikánských institucí (roku 2015 ji založil papež František) a zaměřuje se na studium a šíření nových pedagogických vzorců, se tentokrát zamýšlí nad vztahem výchovy a demokracie. Moderní demokracie jsou povolány k tomu, aby se vyrovnávaly se změněnými rámcovými podmínkami pro politickou činnost v kulturně a nábožensky členitém světě, přemýšlely nad nimi a svým novým směřováním, čteme v prezentaci semináře.

Do projektu papežské nadace se zapojilo čtrnáct převážně katolických univerzit po celém světě (v Africe, Americe, Asii a na Blízkém východě; z Evropy je dvakrát zastoupena Itálie a dále Španělsko a Ukrajina), které v daném společenském kontextu nabídnou formační programy o demokratické praxi a politické účasti v pluralitním světě. Cílem je přispět k harmonickému soužití mezi občany demokratických států, kteří mají rozličná náboženská přesvědčení, etické horizonty a tradice, avšak mohou se shodnout na základních společných hodnotách, jakými jsou mír, solidarita a obecné dobro. Kromě ročních seminářů na zúčastněných univerzitách se předpokládá závěrečný mezinárodní kongres v příštím roce, z něhož by měla vzejít brožura o výchově k demokracii.

Nynější seminář je první tematickou etapou, která předchází světovému setkání, jež by v příštím roce (14.5.2020) mělo vyústit v globální výchovnou smlouvu. Další obdobné konference, zaměřené na různá témata – od lidských práv přes výchovu k míru po mezináboženský a mezigenerační dialog či ochranu životního prostředí – se budou konat zhruba s měsíční frekvencí většinou v různých italských vzdělávacích institucích, ale též ve Spojených arabských emirátech.

(jag)

17. září 2019, 14:32