Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Ochrana nezletilých: Spolupráce mezi vatikánskými úřady

Papežská komise pro ochranu nezletilých zakončila své 11. plenární zasedání. Podobně jako v minulosti jej zahájilo svědectví o bolesti, traumatu, léčení a odpuštění, s nímž vystoupil Brazilec, který v dětství zažil zneužívání v církevním a rodinném prostředí.

Členové komise se zabývali tentokrát především otázkou navazování vztahů mezi jednotlivými úřady v rámci římské kurie a jejich koordinací, která by usnadnila práci ve prospěch ochrany nezletilých na všech úrovních života církve. Je nezbytné, aby se kultura ochrany nezletilých setkávala s pochopením a byla systematicky začleňována do života církve na světové úrovni, konstatuje tiskové prohlášení.

Papežská komise rozvíjí činnost ve třech pracovních skupinách: dialog s oběťmi, výchova a formace, směrnice a normy pro ochranu nezletilých. První skupina vyvíjí strategie pro platformy, skrze něž může církev vyslechnout hlasy obětí a zahrnovat je do své pastorační péče. Pilotní programy nazvané „Survivors Advisory Panel“ (tedy poradna pro oběti zneužívání) jsou v běhu již na třech kontinentech. Členové komise poskytují formaci v problematice boje proti zneužívání na žádost jednotlivých biskupských konferencí, diecézí, řeholních institucí, církevních hnutí a sdružení. Papežská komise zprostředkovává také setkání odborníků a formační konference na nejvyšší úrovní.

Práce na směrnicích a normách pro ochranu nezletilých vedla také k dalším iniciativám, mezi nimiž jmenuje tiskové prohlášení zdokonalování ověřovacích nástrojů. Na základě nedávných legislativních změn studuje také význam konceptu „zranitelní dospělí“, uvádí závěrečná zpráva z plenárního zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých.

(job)

16. září 2019, 15:45