Hledejte

Vatican News
Kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář Kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář 

Kardinál Parolin v OSN: Odmítnout ideologické kolonizace

Vatikánský státní sekretář vystoupil také v rámci plenárního shromáždění OSN, které se na svém 46. zasedání věnovalo udržitelnému rozvoji. Agenda udržitelného rozvoje 2030 zavazuje mezinárodní komunitu k vykořenění chudoby ve všech formách a dimenzích a zajištění podmínek k životu ve svobodě a důstojnosti.

Kardinál Parolin konstatoval, že tato agenda je stejně všezahrnující jako zneklidňující. Žádný stát ani instituce nemůže dostát jejím cílům individuálně, a tedy nezbytně vyžaduje „globální, integrální a celospolečenský přístup“. Poslední správa generálního sekretáře ohledně plnění této agendy poukazuje na potřebu finanční podpory pro rozvoj zemí, které se potýkají s válečnými konflikty, trpí geografickou izolovaností, extrémní chudobou, znečištěním životního prostředí nebo nedostatkem nejzákladnějších služeb. Na druhé straně klade důraz na důvěryhodnost a transparentní přístup ze strany zemí, které jsou adresáty pomoci. Zpráva však upozorňuje také na nedostatek přesných dat, která by realisticky odrážela skutečnost. Hrozí tedy, že se pozornost mezinárodní komunity zaměří pouze na zviditelněnou část chudoby a ostatní, kteří stojí stranou pozornosti, budou zapomenuti. Vatikánský státní sekretář proto poukázal na skutečnost, že v zemích s neadekvátními nástroji pro shromažďování dat, mnoho občanů není vůbec registrováno, a vybídl k podpoře po této stránce.

Na závěr kardinál Parolin povzbudil k partnerskému přístupu při realizování cílů udržitelného rozvoje. „Znamená to vyhýbat se tendenci k ideologickým kolonizacím a vnucování vůle několika jednotlivců mnohým. Znamená to pracovat pro společné dobro, v dobré víře a za spolupráce všech zúčastněných stran. Parnerství spočívá v připravenosti celé společnosti jednat mezi sebou navzájem spravedlivě a čestně v pospolitém úsilí o nalezení společného řešení.“

(job)

2. září 2019, 14:17