Hledejte

Vatican News
Stefan Walter Hell, ředitel Max Planck Institute for Biophysical Chemistry v  Göttingenu a Max Planck Institute for Medical Research v Heidelbergu Stefan Walter Hell, ředitel Max Planck Institute for Biophysical Chemistry v Göttingenu a Max Planck Institute for Medical Research v Heidelbergu  (Foto: © Bernd Schuller)

Německo-rumunský nositel Nobelovy ceny členem Papežské akademie věd

Svatý otec František jmenoval fyzika a nositele Nobelovy ceny Stefana Waltera Hella řádným členem Papežské akademie věd.

Hell, který pochází z rumunského Aradu, studoval fyziku v Heidelbergu a následně se zaměřil na mikroskopické metody. Kromě četných ocenění a čestných doktorátů obdržel před pěti lety (2014) Nobelovu cenu za chemii. Katolík Hell, který je otcem čtyř dětí, se tak přičlenil k dalším osmdesáti vynikajícím vědcům, sdruženým bez ohledu na vyznání a národnost v Papežské akademii pod vedením jeho krajana, bonnského odborníka v oblasti zemědělského výzkumu, Joachima von Brauna.

Vatikánský rozhlas zastihl Stefana Waltera Hella na jeho pracovišti, Institutu Maxe Plancka pro lékařský výzkum při heidelberské univerzitě.

„Jmenování do Papežské akademie věd je pro každého vědce velká pocta, a pro mne tudíž samozřejmě také. Jde o vybranou skupinu lidí, vynikajících odborníků ve všech oblastech, a přímá i nepřímá výměna s nimi může být velice plodná. Ve svém skromném rámci bych do ní chtěl přispět.“

Mohl byste jednoduše vysvětlit, za co jste dostal Nobelovu cenu?

„Za objev toho, že lze podstatně zvýšit rozlišovací schopnost fluorescenčního mikroskopu, což je nejdůležitější druh mikroskopu na průzkum živých buněk. Původně se myslelo, že jsou viditelné jen určité buněčné části a struktury. Zjistil jsem, že se lze dostat až na molekulární úroveň, což bylo více jak 150 let považováno za nemožné. Otevírá se tak cesta k četnému využití při zkoumání buněk, jejich funkce, což je důležité při průzkumu nemocí.“

Kdybyste se ocitl před papežem, co byste mu rád řekl?

Nemyslím, že bych měl na srdci něco zvláštního. Těšilo by mne, že ho poznávám. Určitě je to osobnost, která působí velkým dojmem. A pak už možná něco vyplyne...“

Uvedl nový člen Papežské akademie věd, německý fyzik Walter Hell.

(jag)

23. července 2019, 14:34