Hledejte

Vatican News
Arcibiskup Bernardito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v New Yorku Arcibiskup Bernardito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v New Yorku 

Svatý stolec: Velikonoční útoky na Sri Lance jsou zjevně antikřesťanské

Slova odsouzení nepostačují, zdůraznil vatikánský představitel v sídle OSN při pietním aktu za oběti velikonočních atentátů na Sri Lance. Arcibiskup Bernardito Auza důrazně poukázal na nutnost nazvat tyto útoky pravým jménem. Jsou totiž explicitně antikřesťanské a jestliže pranýřujeme islamofobii či antisemitismus, je nutné pranýřovat také christianofobii.

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v New Yorku se zúčastnil pietního aktu k poctě oběti útoků, k nimž došlo na velikonoční neděli na Sri Lance. Setkání proběhlo 3. května pod záštitou Úřadu předsedy generálního shromáždění a stálé mise OSN pro Sri Lanku. Vatikánský diplomat připomněl, že při útocích, k nimž došlo 21. dubna, zahynulo nejméně 257 lidí. Podle srílanské vlády je spáchala místní extremistická muslimská skupina, přestože se k nim přihlásil tzv. Islámský stát. Mons. Auza ujistil o svých modlitbách za oběti a jejich rodiny. „V den, kdy křesťané slaví svůj největší svátek a oslavují definitivní vítězství života nad smrtí, dobra nad zlem a světla nad temnotami, extrémisté zahalili černým příkrovem smrti, zla a temnoty krásnou zemi Sri Lanku a potažmo celý svět.“ Vatikánský diplomat připomněl apel papeže Františka, vyslovený bezprostředně po útoku a jeho „blízkost křesťanské komunitě zasažené ve chvíli, kdy byla usebrána v modlitbě, a všem obětem tak krutého násilí“.

Nazývat útoky pravým jménem

Arcibiskup Auza zdůraznil skutečnost, že za těchto okolností se obvykle rázně odsuzují akty terorismu spáchané extrémisty a fundamentalisty, avšak „slova odsouzení, ať jsou jakkoli upřímná nepostačují. Je zapotřebí zásahů, které by toto zlo vymýtily u kořene. Jeden z nezbytných činů v boji vedoucímu k vykořenění tohoto násilí spočívá v nazývání těchto útoků pravým jménem,“ řekl vatikánský diplomat.

Pranýřovat rovněž christianofobii

„To, co se událo na Sri Lance, se neodehrálo na velkonoční neděli náhodně či souhrou okolností. Dva význačné katolické kostely a jeden evangelický byly záměrně zasaženy v době náboženských obřadů. Přehlížení explicitně antikřesťanského aspektu těchto útoků by bylo nespravedlností vůči obětem, raněným a jejich rodinám – pokračoval vatikánský reprezentant. - Mezinárodní komunita je právem velice přímočará, když ostře kritizuje nárůst antižidovské a antimuslimské zášti. Stejné standardy musejí být aplikovány také v případě útoků proti křesťanům.“ Arcibiskup Auza připomněl nedávnou rezoluci o Boji proti terorismu, přijatou generálním shromážděním OSN letos 2. dubna (A/Res/73/285), která odsuzuje „veškeré teroristické útoky namířené proti místům kultu motivované náboženskou nesnášenlivostí“. Rezoluce nemluví pouze o islamofobii a antisemitismu, ale také o christianofobii.

„Teroristické útoky jsou vždy a všude trestuhodné, ale útoky na věřící během bohoslužby jsou nejostudnějším a nejzbabělejším útokem na mír, jaký si lze představit. Právě to se stalo na Sri Lance. A celý svět proto oprávněně truchlí,“ uzavřel své vystoupení stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, arcibiskup Bernardito Auza.

(job)

4. května 2019, 12:36