Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto  (ANSA)

Budování míru začíná od rozdávání chleba chudým

Vatikán, FAO a dvanáct laureátů Nobelovy ceny míru společně realizují projekt navracející naději mladým lidem ve Středoafrické republice. „Mír se buduje také tím, že dáme lidem šanci na důstojné získávání vezdejšího chleba,“ zdůrazňují iniciátoři akce.

Generální ředitel Organizace spojených národů pro výživu a zemdělství (FAO) ujišťuje, že zajištění výživy je jedním ze základních stavebních kamenů trvalého míru. Připomíná stále se prohlubující nerovnosti, které generují nové konflikty. Stále častěji je jejich příčinou boj o přístup k výživě a vodě, ale také frustrace způsobená tím, že současný ekonomický systém je nastaven na zisk nemnoha jedinců a zapomenutí na mnohé. José Graziano da Silva zdůrazňuje, že budování míru rozhodně neslouží skutečnost, že v rukou 99% světové populace je sotva 1% bohatství naší planety. „Je to načasovaná bomba, kterou je nutné co nejrychleji deaktivovat,“ podotýká da Silva.

Projekt si klade za cíl dát šance nejchudším lidem z předměstí hlavního města Bangui, kteří si nemohou dovolit například ani půjčku od banky. Při karmelitánském klášteře v této oblasti je hospodářství o 130 ha, na kterém se začne učit 500 mladých lidí. Program výuky zahrnuje praktické disciplíny spojené s obděláváním půdy a chovem zvířat, ale také manažerské dovednosti. „Pozvednutí země z následků války postupuje také přes obrození hospodářství,“ zdůrazňuje otec Segundo Tejado Muñoz, podsekretář vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj.

„Ježíš často mluví o chlebu. V modlitbě Otče náš se modlíme “chléb náš vezdejší dej nám dnes“. Přinášení každodenního chleba je jedním ze základních kamenů míru. Mír znamená, že každá matka může dát najíst svým  dětem. Příliš mnoho válek vzniká kvůli nespravedlivé distribuci potravin. Mnoho problémů spojených s migrací se týká právě výživy a přístupu k vodě. Je potřeba s tím něco dělat. Papež František to neustále připomíná.“

(job)

24. května 2019, 13:22