Hledejte

Vatican News

Breviloquia Francisci Papae – vyšla sbírka papežských tvítů v latině

Latina je oficiálním jazykem Vatikánu. Zvládají ji dokonce i vatikánské bankomaty. Připomíná to videozáznam přibližující novou knihu Vatikánského knižního nakladatelství (LEV) nazvanou „Breviloquia Francisci Papae“. Neobsahuje nic jiného než každodenní papežské tvíty v latině.

Kdo překládá papežovy tvíty do latiny? Tuto otázku si položili mnozí poté, co se objevila zpráva, že tento nezvyklý účet dosáhl milionu následovníků. Právě na tento, možná překvapivý, zájem veřejnosti reaguje kniha Breviloquia Francisci Papae, zpracovaná vatikánským Úřadem pro latinské písemnictví. Bývá nazýván také Latinská sekce, působí v rámci první sekce státního sekretariátu a jejím úkolem je psát a překládat do latiny různé druhy dokumentů – a v posledních letech rovněž papežské tvíty.

V čele sedmičlenného týmu stojí polský kněz mons. Waldemar Turek. „Už tři roky překládáme tvíty Svatého otce do latiny,“ potvrzuje. Právě představená kniha nabízí tyto latinské překlady, doprovázené italskou verzí. Struktura svazku prozrazuje, že cílovou skupinou jsou studenti. Drobné papežské komentáře ke světovému dění odrážejí základní témata současného pontifikátu, ale zároveň vzbuzují zvědavost a povzbuzují ke studiu latiny. Často se stává, že se v nich ocitnou moderní výrazy, které jsou naopak poutavou výzvou pro latiníky: „Máme k dispozici různé slovníky současné latiny, které pomáhají k vyjádření aktuálních obsahů,“ říká mons. Turek. „Nové slovníky uvádějí např. pro počítač výraz „instrumentum computatorium“, ale nenašli jsme v nich překlad pro GPS, systém satelitní navigace. Abychom jej mohli vyjádřit, vzali jsme v potaz etymologii a význam této anglické zkratky. Výsledek zní: universalis loci indicator,“ vysvětluje vatikánský latiník.

Potíž nastala i nada překladem termínu „tweet“. „Přesný význam tohoto slova zní štěbetat, švitořit, což lze do latiny překládat jako „friguttio“. Existuje ale také jiný termín – breviloquia – který znamená krátký slohový útvar. Přestože nejde o doslovný překlad, usoudili jsme, že je tento výraz výstižnější,“ dodává pobaveně mons. Turek.

(job)

22. května 2019, 19:20