Hledejte

Vatican News
Tisková konference o vatikánském pavilonu na pekingské mezinárodní výstavě 28 .4. - 7. 10. 2019 Tisková konference o vatikánském pavilonu na pekingské mezinárodní výstavě 28 .4. - 7. 10. 2019 

Obraz česko-rakouského malíře ve Vatikánském pavilónu na pekingském Expo 2019

V tiskovém středisku Svatého stolce byl představen pavilón Svatého stolce na Mezinárodní zahradnické výstavě v Pekingu.

Garden Expo se koná již od roku 1997 pravidelně ve dvouletých intervalech v některém z čínských měst. Letos poprvé se jej však zúčastní také Svatý stolec. Výstava bude probíhat od 28. dubna do 7. října. Vatikánský pavilón si klade za cíl šířit poselství vyjádřená papežem Františkem v encyklice Laudato Si´.

Pavilónu o rozloze 200 čtverečních metrů bude vévodit reprodukce velkého obrazu Rajské zahrady od Jana Václava Petera, vystaveného ve Vatikánské pinakotéce. Tento česko-rakouský malíř, narozený v roce 1745 v Karlových varech, přišel do Říma ve službách hraběte Kaunitze, císařského velvyslance na papežském dvoře, a ve Věčném městě již zůstal. V roce 1812 se stal dokonce profesorem Akademie sv. Lukáše. V roce 1831, tedy dva roky po malířově smrti, zakoupil papež Řehoř XVI. cyklus jeho obrazů pro výzdobu Konzistorního sálu Apoštolského paláce. Obraz Rajské zahrady vyniká mimořádně naturalistickým znázorněním více než 200 druhů zvířat.

Mezi exponáty vatikánského pavilonu budou rovněž tisky a dokumenty z Vatikánské knihovny věnované léčivým vlastnostem rostlin, dále inovativní interiérový skleník využívající nejmodernějších technologií, či dvě nová umělecká díla – bronzový reliéf s Náměstím sv. Petra a větrnou růžicí a pozlacená skulptura olivového stromu.

Podle kardinála Gianfranca Ravasiho je tato spolupráce výlučně kulturní povahy a jejím účelem je vytvořit atmosféru, v níž bude možné mluvit o případných styčných bodech nejen v náboženské oblasti, ale také na poli umění, kultury a vědeckého výzkumu. Vicekomisař pavilónu mons. Tomasz Trafny pro Vatican News vysvětlil, že přítomnost Svatého stolce na pekingském Expo 2019 bude symbolická a kulturní:

„Idea vzešla ze strany vlády Čínské lidové republiky, která pozvala Svatý stolec k účasti na Mezinárodní zahranické výstavě. Význam našeho pavilónu je symbolicko-kulturní. Zvolili jsme několik témat, kolem nichž se expozice rozvíjí. Jsou to světlo, voda, květiny a kameny, všechno to, co nějakým silným způsobem odkazuje k přírodě. V tomto smyslu chceme přinášet poselství souznějící s učením encykliky papeže Františka Laudato si´, abychom ukázali, že Svatý stolec velice vnímá problematiku životního prostředí. Všechny tyto komponenty představují významné bohatství, které je třeba střežit a chránit.“

(job)

16. dubna 2019, 20:36