Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Skončilo jednání doktrinálních komisí asijských episkopátů

Ujasnění teologických otázek a zkoumání kreativních cest k přinášení evangelního svědectví na asijském kontinentě, ale také každodenní modlitba za Asii a večerní neformální setkání, utužující přátelské vztahy a vůli ke spolupráci – takto lze shrnout náplň čtyřdenní pracovní (15.-18.1.) schůzky předsedů komisí Pro nauku víry asijských episkopátů s delegací stejnojmenné vatikánské kongregace.

Svatý stolec dnes zveřejnil tiskové prohlášení, které bylo vydáno v jejím závěru a podrobně seznamuje s průběhem jednání. Prvního dne se pětičlenná delegace Kongregace pro nauku víry (vedená jejím prefektem, kard. Ladariou) setkala s teology a biskupy z úřadu pro teologické otázky, který působí při Federaci asijských biskupských konferencí. Další dny byly věnovány rozhovorům se zástupci jednotlivých biskupských konferencí. Týkaly se následující problematiky: role a funkce doktrinálních komisí ve službě katolické víře, význam křesťanské spásy v konfrontaci s asijskou problematikou, prožívání víry v mezináboženském a multikulturním kontextu a konečně hlásání evangelia v rámci Asie, sděluje tiskové prohlášení.

(jag)

18. ledna 2019, 15:21