Hledejte

Vatican News
2019.01.15 Margherita Bays 2019.01.15 Margherita Bays 

Dekrety Kongregace pro svatořečení se týkají sedmnácti žen

Církev potvrdila svatost sedmnácti žen – švýcarské členky františkánského třetího řádu, čtrnácti španělských mučednic, polské spoluzakladatelky jedné ženské kongregace a portugalské řeholnice – a bude tak brzy mít jednu novou světici, čtrnáct blahoslavených a dvě ctihodné.

Vyplynulo to z dnešní audince, kterou papež František udělil prefektovi Kongregace pro svatořečení, kard. Angelovi Becciu.

Svatý otec oprávnil tento vatikánský úřad k vydání čtyř dekretů. První z nich uznává zázrak, přikládaný přímluvě bl. Marguerite Bays (1815-1879), švýcarské laické stigmatizované mystičky, členky III. řádu sv. Františka, která pracovala jako švadlena a sloužila jako katechetka. Tuto ženu, žijící v druhé polovině 19. století, beatifikoval Jan Pavel II. roku 1995.

Další dekret připomíná mučednictví Boží služebnice Marie del Carmen, františkánky od Neposkvrněného Početí, a jejích 13 spolusester, zavražděných z nenávisti k víře roku 1936 ve Španělsku.

Posledními dvěma dekrety se vyhlašuje hrdinský stupeň ctností u polské řeholnice Anny Kaworek (1872-1936) a portugalské řeholnice Marie Soledad Sanjurjo Santos (1892-1973). První jmenovaná byla spoluzakladatelkou kongregace Sester od sv. Archanděla Michaela, zatímco druhá byla členkou ošetřovatelské kongregace Služebnic Mariiných.

 

(jag)

15. ledna 2019, 19:22