Hledejte

Vatican News
Vánoční homilie sv. Řehoře z Nissy Vánoční homilie sv. Řehoře z Nissy 

„Bůh se smísil s lidskou přirozeností“ – první moderní překlad Vánoční homilie sv. Řehoře z Nissy

Kniha, která pomáhá objevit autentického ducha vánoc – tak představil nový ediční počin Vatikánského kněžního nakladatelství jeho ediční ředitel bratr Giulio Cesareo.

Pod titulem „Bůh se smísil s lidskou přirozeností“ vychází v těchto dnech překlad vánoční homilie sv. Řehoře Nysského. Z řeckého originálu jej vůbec poprvé přeložil do moderního jazyka Lucio Coco. Hovoří bratr Cesareo:

„Tento text chce velmi prostým způsobem – protože šlo o homilii, kterou se tento starověký biskup obracel ke svým věřícím – sdělit radostnou zprávu, že Bůh se stal jedním z nás. Při publikaci jsme měli na mysli především kněze; papež František se obrací na kněze s tím, aby připravovali krátká kázání, ale aby v nich směřovali k jádru věci. Tento text je příkladem toho, jak se světec a teolog obrací ke svým věřícím, kteří samozřejmě nebyli nutně teologové a nestudovali na velkých akademiích své epochy. Prostým, symbolickým a názorným způsobem pomáhal lidem, aby zakoušeli a zároveň se snažili rozumem pochopit to, co se slaví v liturgii, ve čteních ze dne z Písma svatého. Může tedy dobře posloužit knězi, který si připravuje vánoční homilii. Ale kromě toho jsme si říkali, že by mohl sloužit jako průvodce pro prarodiče, když vysvětlují vánoce svým vnukům.“

Nakladatelství požadovalo přesný, avšak zároveň jednoduchý a nepříliš literární překlad, aby byl text dostupný pro co nejširší publikum a překonával kulturní mimoběžnost, která znesnadňuje přístup k „perlám“ antické křesťanské kultury, dodává ediční ředitel vatikánského nakladatelství. K tomuto cíli mají napomáhat také četné vysvětlivky, dokreslující krásu a hloubku Řehořovy vánoční promluvy.

(job)

10. prosince 2018, 15:41