Hledejte

Vatican News
Archivní foto Archivní foto 

K beatifikaci Pia XII. schází uznání zázraku

„K blahořečení papeže Pia XII. schází zázrak, připisovaný jeho přímluvě, neboť dosud neproběhlo kanonické řízení o různých milostech a údajných zázracích, které jsou mu přikládány“, vysvětlil arcibiskup Marcello Bartolucci.

Sekretář vatikánské Kongregace pro svatořečení vystoupil v malé obci Onano, vzdálené asi 150 km severně od Říma, odkud pocházel otec budoucího papeže Pia XII., advokát Římské roty Filippo Pacelli, a kam malý Eugenio jezdil za prarodiči na prázdniny. Na jednodenním sympoziu, uspořádaném u příležitosti šedesátého výročí úmrtí papeže Pacelliho (9.10.1958), vatikánský arcibiskup přečetl rovněž pozdravný telegram papeže Františka.

„Velká pastýřská postava, upřímný přítel lidstva a věrný služebník evangelia“ – těmito slovy papež definuje svého ctihodného předchůdce. Jeho „zbožným ctitelům“ přeje, aby je „podporoval křesťansky hrdinský příklad papeže Pia XII., a aby se tak stávali nástroji onoho míru, založeného na spravedlnosti, za který nikdy nepřestal prosit“.

Arcibiskup Bartolucci informoval o postupu beatifikační kauzy papeže Pacelliho, počínaje pověstí svatosti, která se začala šířit v letech bezprostředně následujících jeho úmrtí. „Pomlouvačná kampaň, kritizující jeho postoje za druhé světové války, nijak neovlivnila výpovědi svědků a byla snadno vyvrácena nestrannými historiky“, uvedl. Navíc, jak dodal, „Svatý stolec anticipoval otevření příslušných archivů a utvořil skupinu odborníků, která měla prozkoumat a katalogizovat dokumenty týkající se Pacelliho a jeho činnosti v daném časovém údobí. Výsledkem je 7998 stran, které spolu s dalšími přímými svědectvími z hitlerovské doby dokládají papežovu obezřetnost a milosrdnou lásku a zároveň poukazují na nedůvěryhodnost protikladně namířených publikací“. Mezi těmi, kdo nepotřeboval otevření vatikánských archivů, byl zajisté papež Pavel VI., který zahájil beatifikační řízení u dvou svých předchůdců, Pia XII. a Jana XXIII., podotkl sekretář vatikánské kongregace. „K beatifikaci Pia XII. však nepostačuje studium, obdiv, připomínka či chvála; je nutné ho vzývat, protože právě tím napomůžeme jeho beatifikaci“, uzavřel mons. Bartolucci.

(jag)

22. října 2018, 15:19