Hledejte

Vatican News
Papa Francesco e Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione Papa Francesco e Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione  (Vatican Media)

Prefekt Úřadu pro komunikaci: Je třeba čelit narcistické úchylce

Dnes bylo zveřejněno téma Světového dne sdělovacích prostředků na rok 2019: „»Patříme k sobě všichni jako údy« (Ef 4,25), od community ke společenství.“

Prefekt vatikánského Úřadu pro komunikaci, Paolo Ruffini, přibližuje toto téma v rozhovoru poskytnutém internetovému portálu  Vatican News a Vatikánskému rozhlasu:

Myslím, že příliš často oslovujeme ani ne tak celého člověka, jako spíše jeho část. Oslovujeme jeho strach anebo jeho vznětlivost a často přitom opomíjíme to, čím jsme jedineční a nedělitelní. Příliš často oddělujeme rozum od srdce a duše. A to je virus, který František nazývá kardiosklerózou čili znecitlivěním srdce. Ve snaze o obranu před druhými či ze strachu, že budeme kontaminováni, si tak nevšimneme, že se oddělujeme sami od sebe, a hrozí nám ztráta té nejhezčí části naší přirozenosti, jež se živí krásou setkání, dialogu, vztahu, sdílení a společenství mezi námi a s Bohem.“

 

Jde tedy o riziko, že se uzavřeme sami do sebe?

Rizikem naší doby je vytváření kmenů namísto společenství, kmenů založených na vyloučení druhých. Myslím, že je nutné reagovat na tuto narcistickou úchylku, která soustřeďuje náš pohled pouze na nás samotné, dělí svět na my a ti druzí. To nám brání vidět v druhém bratra, syna Božího i Boha. Je třeba zlomit toto »kouzlo« a znovu vnímat, že jsme jedno. Svatý Pavel to vyjadřuje slovy: patřit k sobě všichni jako údy“.

Společenství a community. Téma Světového dne sdělovacích prostředků 2019 se opět dotýká sociálních sítí. Čím chce podle Vás papež povzbudit uživatele tohoto »digitálního světa«?

Sociální sítě proměnily společnost sdělovacích prostředků na konverzující společnost. Jsou místem, kde se utvářejí naše identity, zejména mladých lidí. Konverzace může vytvářet pravé, krásné a solidní vztahy. Anebo se živit záští, mechanismem přítel-nepřítel. Dojde-li k tomu, nevzniká  opravdový vztah, nýbrž riziko, že se budeme propadat zpět v přesvědčení, že jdeme vpřed. Papež svojí přítomností v sociálních sítích (Twitter, Instagram) nabízí alternativu, odlišné hledisko. Zdá se mi, že to trochu souvisí s františkánským zakořeněním tohoto pontifikátu. Dává síti znovu její nejkrásnější význam. Nemá být něčím, co polapí, nýbrž co osvobozuje a činí tě nástrojem svobody! Společenství je nejlepší lék proti všemu, co je falešné. Napadá mne modlitba sv. Františka: »Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje: kde je nenávist, ať přináším lásku, kde je urážka, ať přináším odpuštění!«

Pro mladé lidi, kterým bude věnováno zasedání biskupské synody, je důležité patřit k nějakému společenství. A to i na sociálních sítích. Jak může tato komunikace odpovědět na jejich požadavek?

Mladí hledají společenství, protože ještě neztratili potřebu vztahů, setkávání a dialogu. Jejich srdce dosud nejsou znecitlivělá. Síť, kterou hledají, je tvořena lidmi, nikoli kontakty, jak řekl papež František. Je-li však síť, kterou naleznou, pouhá náhražka osvobozující sítě; je-li community, v níž se ocitli, založena na nevraživosti a zášti, pak ničíme je i jejich budoucnost.“

Jaké by tedy měly být tyto sociální komunity?

Komunity na sociálních sítích by se měly zakládat na opravdovém vztahu mezi celými lidmi, i když jsou prožívány v digitální dimenzi, která je netělesná, leč přesto reálná, nikoli virtuální. Proto je tak důležité přecházet od community založené nikoli na falešných vztazích, na falešném obrazu reality a na fiktivních přátelstvích, které lze zrušit jediným kliknutím, nýbrž na kráse – a také námaze – pravdy a setkávání. Společenství je nejlepším strážcem pravdy. Mladí hledají pravdu, a jedině pravda osvobozuje.“

Říká prefekt vatikánského Úřadu pro komunikaci, Paolo Ruffini.

 

Přeložil Milan Glaser

29. září 2018, 19:38