Cerca

Vatican News
Intervista Gabriella Gambino Gabriella Gambino, podsekretářka Úřadu pro laiky, rodinu a život 

Vydána statuta vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život

Svatý stolec dnes zveřejnil statuta Úřadu pro laiky, rodinu a život, který papež František ustanovil v roce 2016. V platnost vstoupí 13. května.

Johana Bronková - Vatikán

Dnes byla zveřejněna nová statuta Úřadu pro laiky, rodinu a život. V tomto novém orgánu římské kurie sloučil papež František na základě svého Motu ProprioSedula Mater“ z 15. srpna 2016  někdejší Papežské rady pro laiky a pro rodinu, které tak přestaly existovat. Dokument zakotvil také těsný vztah  tohoto úřadu s Papežskou akademií pro život a „přímou vazbu“ na Papežský teologický institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny.

Nový úřadu již není rozdělen do tří sekcí

První novinkou statut, která vstoupí v platnost 13. května na památku Panny Marie Fatimské, je zánik tří oddělených sekcí, figurujících v jeho názvu. Kromě toho se připomíná, že „na základě principů kolegiality, synodality a subsidiarity“, „udržuje vztahy s biskupskými konferencemi, místními církvemi a dalšími církevními úřady, podporuje výměnu mezi nimi a nabízí svou spolupráci, s cílem šířit hodnoty a iniciativy“, jež se váží k otázkám v jeho kompetenci.

Podpora laických věřících v církvi a ve světě

Nová statuta připomínají, že tento úřad podporuje povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě a to „jak jednotlivců, sezdaných či nikoliv, jakož i členů náležejících k církevním sdružením, hnutím a komunitám“.  Jak dále čteme ve statutech, úřad má „rozvíjet vědomí spoluzodpovědnosti laiků za život a poslání církve, podle různosti charismat obdržených ke společnému růstu, se zvláštním zřetelem k poslání laických věřících, jež spočívá v oživování a zdokonalování řádu dočasných věcí“, jak na to poukázala konstituce II. vatikánského koncilu „Lumen gentium“.  Nová statuta rovněž zdůrazňují pozornost, která má být věnována mladým lidem, a potvrzují přípravu Světových dní mládeže, jako jeden z významných momentů jeho činnosti.

Rozvíjet specifičnost, komplementaritu a rovnou důstojnost muže a ženy

Mezi základními úkoly Úřadu pro laiky, rodinu a život jmenují statuta „prohlubování reflexe nad vztahem muže a ženy v jeho specifičnosti, vzájemnosti, komplementaritě a rovné důstojnosti“, stejně jako docenění „ženského génia“ a reflexi o povaze a poslání ženy v církvi a ve společnosti.

Pastorační péče o rodinu a pozornost k „neregulérním situacím“

Statuta dále zdůrazňují, že tento úřad „ ve světle papežského magisteria podporuje pastorační péči o rodinu, pečuje o její důstojnost a dobro, založené na svátosti manželství, napomáhá dodržování jejích práv a odpovědnosti v církvi a v občanské společnosti, aby institut rodiny mohl stále lépe naplňovat své funkce jak v církevním tak i v sociálním kontextu“.  Do působnosti tohoto úřadu spadá také organizace mezinárodních akcí a zejména Světového setkání rodin. S odkazem na 8. kapitolu apoštolské exhortace Amoris laetitia statuta zdůrazňují rovněž pastorační pozornost církve vůči tzv. „neregulérním situacím“.

Ochrana života od početí až po přirozený konec

Statuta poukazují na skutčnost, že tento Vatikánský úřad „podporuje a koordinuje iniciativy ve prospěch plánovaného rodičovství, stejně jako péči o lidský život od početí až do jeho přirozeného konce, s ohledem na potřeby člověka v jeho různých vývojových fázích“. Kromě toho „podporuje a povzbuzuje organizace a sdružení, které pomáhají ženám a rodinám v přijímání a opatrování daru života, zejména v komplikovaných případech gravidity, a napomáhají předcházení potratům. Stejně tak podporuje programy a iniciativy na pomoc ženám, které potrat podstoupily“.

Nové ideologie

V kompetenci Úřadu pro laiky, rodinu a život je také studium a podpora formace v bioetických a právnických otázkách dotýkajících se lidského života a problematika ideologií těsně spajtých s lidským životem.

Nová statuta byla schválena „ad experimentum“ (na zkoušku).

8. května 2018, 18:57