Hledejte

Vatican News
Logo Světového setkání rodin v Dublinu Logo Světového setkání rodin v Dublinu 

Plnomocné odpustky pro účastníky Světového setkání rodin

Účastníci Světového setkání rodin v Dublinu mohou získat plnomocné nebo částečné odpustky. Možnost jejich získání je rozšířena také na ty, kdo se události účastní prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Johana Bronková - Vatikán

Papež František udělil plnomocné odpustky u příležitosti IX. Světového setkání rodin, které bude probíhat ve dnech 21. – 26. srpna letošního roku v irském Dublinu. Oznámila to Apoštolská penitenciárie dekretem vydaným na včerejší liturgickou připomínku P. Marie, Matky církve.

Plnomocné odpustky mohou za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získat věřící, kteří se zřeknou všech hříchů, zúčastní se některé z bohoslužeb během setkání nebo slavnostní liturgie na jeho zakončení. Rovněž ti, kdo nemají možnost osobně se setkání zúčastnit, mohou získat odpustky „v duchovním spojení s věřícími přítomnými v Dublinu“, pokud dodrží základní podmínky, pomodlí se v rodině Otče náš, vyznání víry a další modlitby „zejména ve chvíli, kdy budou papežova slova přenášena televizí nebo rádiem“.  Dekret penitenciárie rovněž dodává, že papež uděluje částečné odpustky věřícím, kteří se s kajícím srdcem pomodlí při této příležitosti za dobro rodin.

Rodiny z více než stovky zemí

Podle Úřadu pro laiky rodinu a život se prozatím zaregistrovalo k účasti na setkání 22 tisíc lidí. Zhruba polovinu tvoří Irové a druhá polovina se sjede ze 103 národů.  28% zapsaných účastníků ještě nedovršilo 18 let. Letošního setkání se tak zúčastní rekordní počet dětí a dospívajících. Na organizaci Světového setkání rodin v Dublinu se bude podílet 3500 dobrovolníků.

V této chvíli probíhá přípravná fáze setkání. Po irských diecézích putuje ikona setkání a shromažďují se tisíce modlitebních intencí. Jak potvrzuje vatikánský úřad, stovky komunit klauzurních sester na celém světě ohlásily, že se budou na setkání podílet svou modlitbou.

22. května 2018, 14:44