Hledejte

Kardinál Reinhard Marx Kardinál Reinhard Marx 

"EU se může opět rozpadnout"

Kardinál Reinhard Marx pochválil Evropskou unii jako "velký mírový projekt" a zároveň varoval, že tento úspěch je ohrožen nacionalismem.

Mnichovský a freisingský arcibiskup při nedělní bohoslužbě v Mnichově vysvětlil, že on sám je "nadšený Evropan". Když ho během studií navštívil v Paříži jeho otec, bylo pro něj "radostí" vidět, "co Evropa po válce uvedla do pohybu".

Kardinál dodal, že není jisté, "zda se to podaří, zda se to opět nerozpadne", pokud bude "nacionalismus" "propagován" stranami, jako je AfD. Marx zdůraznil, že to "stále ještě" není většinový názor lidí.

Hitler s katolickými hodnostáři
Hitler s katolickými hodnostáři

Vzpomínka na odpůrce nacismu Fritze Gerlicha

Marx využil bohoslužbu ke vzpomínce na publicistu Fritze Michaela Gerlicha (1883-1934), který byl před 90 lety zavražděn v koncentračním táboře Dachau. Je důležité být bdělý, jako byl Gerlich. "Fritz Gerlich by dnes také psal články se širokou bdělostí, ale jasně! A to je to, co teď musíme udělat," vyzval Marx. Připomněl jednomyslný "jasný úsudek" freisingské diecéze a německé biskupské konference: "Národnostní nacionalismus a křesťanství jsou neslučitelné. Tečka."

Velmi brzy, ještě před nástupem Hitlera k moci, "se našlo dost lidí, Fritz Gerlich byl jedním z nich, kteří to řekli naprosto jasně: Hitler znamená válku, útlak a teror". Gerlich, který v současné době prochází beatifikačním řízením, byl zpočátku "protestant, kalvinista a také dost zarytý nacionalista". Jeho setkání s Terezií Neumannovou, známou katolickou mystičkou pod jménem Resl von Konnersreuth, a kruhem kolem ní vedlo k "jeho obrácení", které nevedlo "pryč od problémů světa", "ale právě naopak".

"Základní zákon"
"Základní zákon"

"Jako duchovní text"

Gerlichovi bylo jasné, "že to, co nacistický režim dělá, je zcela neslučitelné s křesťanským pohledem na člověka". Ne nadarmo si Hitler nechal předložit každé číslo časopisu "Der Gerade Weg", za který Gerlich odpovídal a který důsledně vystupoval proti Hitlerovi a nacionálnímu socialismu. Od března 1933 byl Gerlich bez soudu vězněn, opakovaně krutě mučen, v noci na 1. července 1934 převezen do Dachau a tam zastřelen.

Marx připomněl, že před několika týdny se slavilo "75 let Základního zákona" (německé obdoby ústavy). Jeho první článek, "Lidská důstojnost je nedotknutelná. Je povinností všech státních orgánů ji respektovat a chránit" - mu vždy připadal "jako duchovní text". Základní zákon byl "také reakcí na totální morální úpadek Německa". Dodnes si klade otázku: "Jak se taková země mohla během několika měsíců dostat na tak šikmou plochu, na níž se staly ty nejbrutálnější zločiny? To, že se celý soudní systém, intelektuálové, vzdělaní lidé, nepostavili na odpor, ale schvalovali vraždy - neuvěřitelné!"

Vzdorovat počátkům

Marx zdůraznil význam pro dnešek: "Musíme se bránit počátkům. To začíná myšlením, mluvením." Nevěří, že se dějiny prostě opakují, "ale vždy existují tendence vydat se špatnou cestou, rozdělit lidi na různé třídy", varoval Marx, "vždy existuje pokušení uplatnit nadvládu nad druhým a nahradit tak spravedlnost mocí".

 

(mnichovská arcidiecéze - VN: sk)

 

2. července 2024, 10:09