Hledejte

Lisabonské Mosteiro dos Jeronimos Lisabonské Mosteiro dos Jeronimos  (Vatican Media)

'Transformativní dialog': Političtí a náboženští představitelé v Lisabonu

Korespondent Vatican News bude přítomen v Portugalsku, kde se setkávají významní náboženští a političtí představitelé, aby diskutovali o budování míru, klimatických změnách a městském životním prostředí.

Joseph Tulloch - Vatican News, Lisabon

V Lisabonu se tento týden scházejí představitelé téměř všech hlavních světových náboženství - včetně konstantinopolského patriarchy a imáma Velké mešity v Mekce.

Připojí se k nim řada vysoce postavených politických představitelů, včetně představitelů EU, OSN a Africké unie, a bývalých hlav států několika evropských zemí.

Toto prolínání je záměrné: Centrum pro dialog KAICIID, které akci zaštiťuje, věří v "diplomacii okruhu 1,5" - tedy diplomacii, která mísí diskuse mezi vládami na "okruhu 1" s dialogem mezi nestátními aktéry na "okruhu 2".

KAICIID

KAICIID - oficiálně Mezinárodní centrum krále Abdulláha bin Abdulazíze pro mezináboženský a mezikulturní dialog - bylo založeno v roce 2011, přičemž zakládajícími státy jsou Saúdská Arábie, Španělsko a Rakousko a Svatý stolec je zakládajícím pozorovatelem.

Od té doby pořádá pravidelné konference zaměřené na podporu mezináboženské spolupráce v otázkách od budování míru po změnu klimatu.

Toto poslední setkání má téma "Transformativní dialog: Budování aliancí pro mír v rychle se měnícím světě" a koná se ve dnech 14.-16. května.

Diskutovat se bude o třech hlavních tématech: "Budování míru", "Inkluzivní města" a "Posvátná ekologie".

Kdo se účastní

Kromě ekumenického patriarchy a imáma z Mekky budou přítomni představitelé téměř všech světových náboženství.

Mezi nimi bude vrchní polský rabín, vedoucí různých sikhských, buddhistických a hinduistických organizací, řada katolických a protestantských představitelů a hlavní zástupce mezinárodního společenství Bahá'í při OSN.

Mezi pozvanými politiky jsou Mónica Ferro z populačního fondu OSN, Dr. Monique Nsanzabaganwa z Africké unie a velvyslanec Frans van Daele, zvláštní vyslanec EU pro náboženskou svobodu.

Zúčastní se rovněž Matteo Renzi, Francois Hollande a Heinz Fischer, bývalí vedoucí představitelé Itálie, Francie a Rakouska.

"Transformativní" síla dialogu

Na internetových stránkách KAICIID se uvádí, že cílem nadcházejícího fóra o dialogu je "využít transformativní potenciál dialogu a prozkoumat jeho účinnost při prosazování lidských práv, posilování sociální soudržnosti, podpoře usmíření a usnadňování spolupráce v oblasti životního prostředí".

15. května 2024, 12:19