Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

COMECE: Potrat nikdy nebude základním právem

Komise biskupských konferencí Evropské unie zveřejňuje sdělení před hlasováním o zařazení práva na potrat do Listiny základních práv EU, které se uskuteční 11. dubna v Bruselu. V dokumentu se uvádí, že samotná Listina "nemůže obsahovat práva, která nejsou uznávána všemi a rozdělují".

Vatican News

Den po zveřejnění Dignitas infinita, dokumentu Dikasteria pro nauku víry, který řadí potraty mezi porušování lidské důstojnosti jako "závažnou a zavrženíhodnou" praxi, biskupové z celé Evropy opakují své "ne" přerušení těhotenství, které "nikdy nemůže být základním právem" a které jde "opačným směrem než skutečná podpora žen a jejich práv". Lze se to dočíst v prohlášení COMECE, orgánu, který sdružuje biskupské konference Evropské unie, nazvaném "Ano podpoře žen a právu na život, ne potratům a ideologickému vnucování", zveřejněném v předvečer hlasování na plenárním zasedání, které je naplánováno na 11. dubna v Bruselu, o zařazení práva na potrat do Listiny základních práv EU.

Usnesení předložené v červenci 2022

Po zařazení práva na interrupci do francouzské ústavy byla na evropské úrovni fakticky znovu otevřena debata o zařazení práva na ukončení těhotenství mezi základní práva EU. Rezoluce byla předložena již 7. července 2022 a vzbudila odpor některých členských států, nyní se europoslanci rozhodli návrh znovu otevřít, takže se o něm bude znovu hlasovat pozítří.  

Společnost, ve které být matkou není omezením

Před hlasováním se vedoucí představitelé COMECE obracejí na členy europarlamentu a evropské občany a především opakují, že "podpora žen a jejich práv není spojena s podporou potratů". "Usilujme o Evropu, v níž ženy mohou prožívat své mateřství svobodně a jako dar pro sebe i pro společnost a v níž být matkou není v žádném případě omezením pro osobní, společenský a profesní život," uvádějí biskupové.

Právo na život

"Potrat," pokračují, "nemůže být nikdy základním právem. Právo na život je základním pilířem všech ostatních lidských práv, zejména práva na život těch nejzranitelnějších, nejkřehčích a nejbezbrannějších osob, jako jsou nenarozené dítě v matčině lůně, migranti, staří lidé, postižení a nemocní". Dále cituje názor církve, která vždy "důsledně" zastávala stanovisko, že "obrana nenarozeného života je úzce spojena s obranou všech ostatních lidských práv". To s sebou nese přesvědčení, že lidská bytost je vždy posvátná a nedotknutelná, a to v každé situaci a v každé fázi vývoje".

Ne ideologickému vnucování lidské osoby

V závěru dokumentu je citováno samo prohlášení Dignitas infinita o lidské důstojnosti: "Lidské bytosti jsou cílem samy o sobě a nikdy prostředkem k řešení jiných problémů. Pokud se toto přesvědčení ztratí, ztratí se i pevný a trvalý základ pro obranu lidských práv, která by vždy podléhala pomíjivým rozmarům mocných". Biskupské konference EU proto vyzývají Evropskou unii, aby "respektovala různé kultury a tradice členských států a jejich národní kompetence", aby "nevnucovala ostatním", a to uvnitř i vně svých hranic, "ideologické postoje k lidské osobě, sexualitě a pohlaví, manželství a rodině atd.".

Respektování rozmanitosti kultur a tradic

"Listina základních práv EU," píše se v ní, "nemůže obsahovat práva, která nejsou uznávána všemi a která rozdělují. V evropském ani mezinárodním právu není uznáno právo na potrat a způsob, jakým je tato otázka řešena v ústavách a zákonech členských států, se značně liší". Ostatně sama Charta ve své preambuli vyzývá k respektování "rozmanitosti kultur a tradic evropských národů", jakož i "ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům".

Nótu podepsali členové Stálého výboru COMECE: předseda Mariano Crociata, biskup z Latiny (Itálie); první místopředseda Antoine Hérouard, arcibiskup z Dijonu (Francie); a místopředsedové Nuno Brás da Silva Martins, biskup z Funchalu (Portugalsko), Czeslaw Kozon, biskup z Copenhagenu (Skandinávie), Rimantas Norvila, biskup z Vilkaviškisu (Litva).

9. dubna 2024, 15:21