Hledejte

Ukrajinský voják ukazuje jednu ze složek kazetové bomby použité ruskou armádou v charkovské oblasti Ukrajinský voják ukazuje jednu ze složek kazetové bomby použité ruskou armádou v charkovské oblasti  (REUTERS)

Svatý stolec v OSN: Zastavte kazetové bomby na Ukrajině

Používání těchto zbraní, zdůrazňuje vatikánská delegace v Ženevě u příležitosti 11. zasedání členských států Úmluvy o zákazu používání této munice, "představuje hořkou porážku pro nevinné lidi, kteří trpí krutostí konfliktu".

Michele Raviart - Vatican News 

Svatý stolec vyzývá všechny strany konfliktu na Ukrajině, aby okamžitě přestaly používat kazetové bomby, a znovu opakuje neutuchající výzvu papeže Františka ke snaze o mír v této válkou zmítané zemi. Zopakovala to delegace Svatého stolce, která dnes vystoupila v Ženevě na 11. zasedání smluvních stran Úmluvy o kazetové munici, jemuž předsedá Irák. "Zárodky míru" totiž "spočívají v upřímném dialogu a uplatňování mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva" a "smrtící dědictví kazetových bomb představuje hořkou porážku pro nevinné lidi trpící krutostí konfliktu, jakož i pro dosažení integrálního lidského rozvoje a zachování stability a míru".

Blahopřání Svatého stolce k novým přistoupením

Nevybuchlé kazetové bomby zůstávají v zemi po celá desetiletí a způsobují civilnímu obyvatelstvu škody srovnatelné se škodami způsobenými protipěchotními minami. Proto mezinárodní společenství v roce 2018 podepsalo mezinárodní úmluvu, kterou podepsalo 123 zemí, ale mimo jiné ne Rusko, Ukrajina a Spojené státy. Proto Svatý stolec poblahopřál Nigérii a Jižnímu Súdánu k ratifikaci úmluvy. Každá země, která se k této dohodě připojí, vysvětlila vatikánská delegace, "představuje obnovený impuls k její univerzálnosti, který zajistí, že obětí bude v budoucnu stále méně a že těm, kteří již byli tragicky zasaženi kazetovými bombami, bude možné adekvátně pomoci".

Právní povinnost podpory obětí

Podpora obětí je jednou z právních povinností úmluvy a jedním z důvodů její existence. Důrazný apel Svatého stolce, který vyjadřuje uznání závazku a velkorysosti členských států, je proto adresován všem státům, které dosud nejsou smluvními stranami úmluvy, aby se k ní připojily. To by bylo "jednoznačným potvrzením prvořadé a neodmyslitelné hodnoty lidské důstojnosti a ústředního postavení osoby".  "Zpoždění a neplnění závazků jednoho členského státu," uzavřela delegace, "je selháním všech, což se nevyhnutelně měří ztrátami na životech nebo zpožděním při poskytování pomoci obětem. Stejně tak úspěch jednoho je i úspěchem všech". Svatý stolec proto blahopřeje těm členským státům, které právě likvidují své zásoby kazetových bomb.

11. září 2023, 17:44