Hledejte

Vláda Nikaraguy nařídila zabavení špičkové univerzity řízené jezuity Vláda Nikaraguy nařídila zabavení špičkové univerzity řízené jezuity 

Nikaragua: Reakce na konfiskaci univerzity

Generální představený Tovaryšstva Ježíšova v dopise provinciálovi jezuitů ve Střední Americe odsuzuje zabavení a konfiskaci majetku Středoamerické univerzity, o kterém rozhodly nikaragujské úřady: “Žádám, aby toto opatření bylo zrušeno a agrese proti univerzitě byla zastavena”. Reaguje take OSN.

Alessandro De Carolis - Vatican News 

"Agrese" bolestná pro své nemotivované násilí, která je jediným plodem "spiknutí" zorganizovaného "vládním režimem" Nikaraguy s cílem "udusit" a ovládnout struktury občanské společnosti a porušit práva a občanské svobody. Otec Arturo Sosa, generální představený jezuitů, odsuzuje těmito ostrými slovy rozhodnutí Ortegovy vlády zkonfiskovat majetek Středoamerické univerzity (UCA), založené Tovaryšstvem Ježíšovým v 60. letech 20. století.

Pomluva pro ospravedlnění přivlastňovacího opatření

Včera vydal 10. trestní soud v Managui příkaz, v němž obvinil UCA z toho, že je "centrem terorismu, které organizuje zločinecké skupiny". Podle otce Sosy se jedná o obvinění "zcela nepravdivá a nepodložená", která, jak píše v dopise zaslaném provinciálovi jezuitů ve Střední Americe, doplňují kampaň, kterou nikaragujský režim již nějakou dobu vede "proti mnoha dalším dílům katolické církve a tisícům institucí občanské společnosti s cílem je udusit, zavřít nebo si je přivlastnit". Takové pomluvy, jak zdůrazňuje, "také zasáhly do práv mnoha lidí, do jejich pověsti, životů a majetku".

Útoky proti UCA již v roce 2018

Již včera středoamerická provincie Tovaryšstva Ježíšova v komuniké popřela obvinění, označila je za produkty vládní politiky, "která se zdá být zaměřena na upevnění totalitního státu", a odsoudila opatření proti UCA jako další z "řady neopodstatněných útoků", které "vytvářejí atmosféru násilí a nejistoty" a "prohlubují společensko-politickou krizi v zemi". Nóta zejména poukazuje na to, že pronásledování UCA se datuje od roku 2018, kdy se univerzita postavila "na obranu životů lidí, kteří byli utlačováni státními a para-policejními složkami".

Sosa: ať ustane agrese a vrátíme se k dialogu

Otec Sosa se postavil na stranu těch, kteří mají univerzitu na starosti. Žádám, píše, "o zrušení a nápravu tohoto soudního opatření", o "ukončení vládní agrese proti UCA a jejím členům a o otevření cesty k dialogu na základě pravdy, svobody a práva na kvalitní vzdělání pro mladé lidi a pro všechny obyvatele Nikaraguy", které jezuitská univerzita, jak připomíná, zajišťuje již 60 let s prestiží uznávanou "na národní i mezinárodní úrovni". Otec Sosa cituje slova 36. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova, "věnovaná - připomíná generální představený - těm, kteří pracují v hraničních situacích a v situacích pronásledování na obranu pravdy", a uzavírá: "I ve chvílích, kdy čelíme velkým výzvám a zdánlivým porážkám, nepřestáváme snít o tom, že pomůžeme znovu vytvořit jiný svět, protože jsme se setkali s 'Tím, který má ve všem moc udělat mnohem víc, než můžeme žádat nebo si myslet'".

OSN: obavy z napětí mezi vládou a církví

Do situace v Nikaragui zasáhla také OSN. Úřad mluvčího generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese včera vydal prohlášení, v němž vyjádřil "znepokojení" nad celkovou situací a zejména nad "rostoucím napětím mezi nikaragujskou vládou a katolickou církví, včetně nedávného uzavření Středoamerické univerzity".  Stát, "který uzavře univerzitu nebo jinou vzdělávací instituci z důvodů, jako je národní bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, má povinnost," uvádí se v nótě OSN, "odůvodnit takové závažné opatření ve vztahu ke každému z prvků uvedených v článku 4 Paktu". 

18. srpna 2023, 12:48