Hledejte

Hroby v Buče Hroby v Buče  (ANSA)

Australští biskupové na návštěvě Ukrajiny

Australští biskupové uskutečnili pastorační návštěvu válkou zničených ukrajinských měst Lvov, Kyjev, Irpin a Buča, aby vyjádřili svou blízkost trpícím obyvatelům, setkali se s církevními představiteli, rodinami, vojáky a občanskými vůdci a na vlastní oči se přesvědčili, kde je humanitární pomoc nejpotřebnější.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News 

Australští biskupové odcestovali na válkou zmítanou Ukrajinu, aby se přiblížili trpícím lidem v zemi.

Jak uvádí mediální blog na webových stránkách biskupské konference, delegace Australské katolické biskupské konference (ACBC) uskutečnila ve dnech 8.-11. srpna pastorační návštěvu několika ukrajinských měst jako výraz solidarity s obyvatelstvem země.

Delegaci tvořili arcibiskup Peter A. Comensoli z Melbourne, arcibiskup Julian Porteous z Hobartu, biskup Karol Kulczycki SDS z Port Pirie, otec Simon Cjuk, generální vikář Ukrajinské katolické církve v Austrálii, Annie Carrett, kancléřka arcidiecéze Melbourne, a provázel je otec Adam Ziółkowski SDS.

Delegace navštívila Lvov, Kyjev, Buču a Irpin, přičemž poslední dvě místa byla místem strašlivé destrukce a zvěrstev na lidských životech, a setkala se s církevními představiteli, rodinami, občanskými představiteli a vojáky.

Na vlastní kůži poznat, kde je podpora nejpotřebnější

"Byla to důležitá příležitost být přímým svědkem lidských zkušeností s touto probíhající válkou a vyslechnout si od církevních představitelů a civilních obyvatel, kam by bylo možné v budoucnu nejlépe směřovat humanitární podporu," uvádí se v prohlášení ACBC.

Od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 australští biskupové důrazně vybízejí katolické diecéze, eparchie, farnosti, školy a další služby, aby soustředily podporu směrem k nejzranitelnějším na Ukrajině.

V loňském roce se v rámci adventní výzvy podařilo pro tuto zemi vybrat statisíce dolarů.

Arcibiskup Comensoli poznamenal, že je rozdíl mezi pozorováním z dálky a viděním na vlastní oči.

"Sledovat tuto tragédii zpovzdálí a nabízet finanční podporu je jedna věc," řekl, "ale je důležité, abychom slyšeli a sdíleli hlasy těch, kterých se to přímo týká. Tato návštěva byla o péči o bližního a o osobní nabídce síly v přátelství a modlitbě ukrajinskému lidu."

"Bylo pro nás klíčové, abychom do této cesty vnesli rozměr víry, přátelství a solidarity. Všude, kam jsme přijeli, jsme slyšeli, jak je pro lidi důležité vědět o našich modlitbách na dálku. Ale co je podstatné," vzpomíná, "opakovaně jsme slyšeli o jejich uznání 'odvahy' fyzicky se vydat do země a ukázat, že Ukrajinci nejsou sami.”

Blízkost ukrajinských kněží a biskupů k lidu

Arcibiskup Porteous byl také dojat blízkostí pastýřů v zemi ke svým ovečkám.

"Z mnoha zážitků, které jsme měli, mě obzvlášť dojala blízkost kněží a biskupů k jejich lidu. Nejenže aktivně poskytovali fyzickou pomoc, ale byli lidem přítomni i pastoračně a duchovně. Znovu a znovu jsem zaznamenával jejich osobní zájem a byl svědkem vřelé vděčnosti lidí vůči jejich pastýřům."

Ve Lvově se australští biskupové setkali se starostou Andrijem Sadovym a navštívili rehabilitační centrum Unbroken, kde hovořili s lékaři, zraněnými vojáky a jejich rodinami.

Biskup Kulczycki se podělil o své dojetí ze setkání s těmito mladými zraněnými.

"Centra, jako je Unbroken, mají zásadní význam pro obnovu života," řekl. "Provádějí raněné každého věku celým cyklem péče od operace, protézy, rehabilitace a hlavně psychologické a sociální péče," dodal. "Tolik toho bylo ztraceno a poškozeno. Tyto mladé životy a mladé rodiny se potřebují znovu naučit žít každodenní život plný smyslu a cíle."

Biskupové také přijali pozvání k účasti na pohřební liturgii za padlého vojáka v posádkovém kostele svatých Petra a Pavla, pohřbu, který představoval jeden z toho, co může být, tucet nebo více pohřbů, denně, jen v tomto kostele.

Úočiště v kyjevské katedrále Zmrtvýchvstání Páně

V Kyjevě se delegace setkala s biskupem Andrijem Khimyakem, pomocným biskupem Kyjevské archieparchie Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC) v katedrále Vzkříšení, která se navzdory tomu, že je stále ve výstavbě, stala důležitým centrem svátostného i pastoračního života.

Biskupové vzpomínají, že v prvních hodinách a dnech války se v jejích podzemních prostorách shromáždilo více než 300 lidí, kteří zde hledali ochranu. Dnes zůstává útočištěm, místem pro modlitbu a bohoslužbu a místem pro organizování podpory a péče.

Její kuchyně denně poskytují až 800 jídel potřebným v odlehlých vesnicích a komunitách.

Terorem postižená Buča a Irpin

Kousek od hlavního centra Kyjeva se nacházejí terorem postižená města Irpin a Bucha, kde nevybíravé ničení sužovalo civilní obyvatelstvo a rodiny. 

Poté, co se město Irpin vrátilo z rukou ruských sil, přišlo až o 70 % domů a budov. Biskupové se setkali s řeckokatolickým knězem o. Vitalijem Kolesnykem, který vede malou komunitu v Irpinu.

Nedaleká Buča utrpěla strašlivé ztráty a zranění svých obyvatel. Delegace navštívila hřbitov padlých místních vojáků a místo hromadného hrobu civilistů. Na obou místech proběhla modlitba za oběti a pozůstalé.

Zpráva o cestě, kterou nabízí mediální blog ACBC, končí konstatováním, že návštěva Ukrajiny, byť krátká, potvrdila bratrský závazek církve v Austrálii podporovat ukrajinský lid.

Biskupové po svém návratu, jak se v ní uvádí, "plánují navázat na navázané kontakty a vyzývají věřící v Austrálii, aby i nadále drželi trpící v modlitbách".

15. srpna 2023, 09:46