Hledejte

Mons. Gabriele Caccia Mons. Gabriele Caccia 

Svatý stolec: Vzdělání je nezbytné při předcházení katastrofám

Arcibiskup Caccia vystoupil v OSN na setkání věnovaném střednědobému přezkumu Sendajského rámce pro omezování důsledků katastrof.

Vatican News

Je třeba posílit úsilí o podporu kultury prevence katastrof prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy v oblasti rizik katastrof. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména potřebám osob žijících ve zranitelných situacích a zapojit je do programů zvyšování povědomí a odborné přípravy, uvedl arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, ve svém projevu na zasedání na vysoké úrovni věnovaném střednědobému přezkumu Sendajského rámce pro omezování důsledků katastrof 2015 – 2030. Vatikánský diplomat uvítal přijetí souvisejícího politického prohlášení a zdůraznil, že vzdělávací programy mohou hrát významnou roli při podpoře lepšího pochopení a znalosti rizika katastrof, což následně snižuje ztráty na životech.

Prevence však nestačí. Ve skutečnosti je třeba věnovat více pozornosti tomu, jak reagujeme na dopady katastrof. Materiální pomoc je nezbytná k uspokojení základních potřeb postižených jednotlivců a komunit, vysvětlil. K nim je však následně třeba přidat i pomoc nemateriální, protože, jak připomněl papež František během své pastorační návštěvy zemětřesením postižených italských měst Carpi a Mirandola v roce 2017, je nezbytné brát v úvahu také 'vnitřní škody', utrpení těch, kteří ztratili své blízké a viděli, jak se zmařilo jejich celoživotní úsilí a odříkání. Proto při reakci na materiální i nemateriální ztráty hrají zásadní roli místní komunity, které jako takové potřebují odpovídající podporu, zdůraznil dále Caccia. A náboženské a kulturní tradice mohou také přispět významnou rolí, která představuje zdroj obohacení pro práci na odolnosti jedinců i společenství.

Na závěr zástupce Svatého stolce poukázal na práci katolických škol a institucí. První z nich poskytují vzdělávací a osvětové příležitosti k budování kultury prevence; druhé často hrají klíčovou - a někdy nezastupitelnou - roli při reakci na katastrofy a pomáhají postiženým lidem a komunitám, mimo jiné poskytováním základních služeb, jako jsou potraviny, voda, přístřeší a léky, ale také poskytováním péče a duchovní podpory.

9. června 2023, 14:47