Hledejte

Dr. Massimiliano Menichetti (vlevo) a Dr. Andrea Tornielli na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu Dr. Massimiliano Menichetti (vlevo) a Dr. Andrea Tornielli na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu 

Polsko: Vatikánská média zdůraznila potřebu médií, která budují mosty

Je třeba, aby média nerozdělovala, ale stavěla mosty, nestavěla bariéry, ale podporovala dialog, uvedli zástupci Vatican Media Dr. Andrea Tornielli a Dr. Massimiliano Menichetti, kteří se 1. června v Lublinu setkali s komunitou Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. Setkání se studenty, včetně těch, kteří studují žurnalistiku, bylo zaměřeno na využití moderních médií a technologií pro komunikaci v církvi.

Vatican News

Experti zdůraznili význam mediálního zpravodajství založeného na pravdě a svědectví o životě lidí. "Tváří v tvář vztahu člověka, tváří v tvář jeho životní zkušenosti - i když nesouhlasíme s jeho zásadami - cítíme větší respekt a úctu," řekl Dr. Andrea Tornielli. Připomněl, že evangelium se šíří především díky svědectví lidí, kteří se "nechali Ježíšem přitáhnout a fascinovat".

Dr. Tornielli při představení poslání a různých aktivit Vatican Media zdůraznil, že každé poselství, i pokud jde o tragické události, musí přinášet naději. "V naší každodenní práci, i když musíme mluvit o dramatických skutečnostech, jako je válka, se vždy snažíme mluvit tak, abychom ponechali určitý prostor pro semínka naděje. Protože to je to, co potřebujete," řekl Tornielli.

Ředitel Vatikánského rozhlasu/Vatican News Dr. Massimiliano Menichetti zdůraznil, že důležitým aspektem jejich činnosti je hovořit o dění ve světě prizmatem katolické sociální nauky. "To znamená, že pokud například na Ukrajině vybuchne bomba, jistě informujeme o zkáze, ale zároveň ukazujeme, kdo pomáhá, kdo pracuje ve prospěch druhých lidí, pro mír, pro bratrství, a to na všech úrovních: slovem, pomocí, politikou, diplomacií a možnými řešeními," uzavřel Dr. Menichetti.

Dr. Tornielli a Dr. Menichetti poukázali na nutnost využívání moderních technologií v médiích. "Potřebujeme média, která využívají všechny moderní technologie ke sdělování dobra, k podpoře výměny názorů, k naslouchání druhým, ke svědectví o kráse křesťanské víry a nikdy neproměňují pravdu nebo identitu v obušek nebo zeď," řekl.

Prof. Mirosław Kalinowski, na jehož pozvání odborníci z Vatikánu univerzitu navštívili, zmínil Jana Pavla II. a jeho roli v otevírání se světu a podpoře médií, která zprostředkovávají pravdu. Média jsou na Katolické univerzitě v Lublinu důležitá: funguje zde studium žurnalistiky a v poslední době je KUL ze všech polských univerzit nejaktivnější v oblasti sociálních médií. Setkání s vatikánskými odborníky se zúčastnilo mnoho studentů žurnalistiky a stipendistů Nadace Jana Pavla II.

Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublinu je jednou z největších katolických univerzit na světě a významným centrem katolického myšlení. Provozuje vědeckou činnost a vzdělává mladé lidi v oborech, jako jsou teologie, filozofie, společenské vědy, právo a humanitní vědy, ale také matematické a přírodní vědy.

2. června 2023, 09:03