Hledejte

Ze zasedání organizace MEAN v Římě Ze zasedání organizace MEAN v Římě 

Nuncius na Ukrajině, kardinál Zuppi a Romano Prodi k Ukrajině

Mons. Kubolkas vystoupil na konferenci pořádané Evropským hnutím za nenásilné jednání (MEAN), aby znovu zdůraznil význam občanské společnosti při podpoře obyvatelstva a hledání nových způsobů dialogu. Kardinál Zuppi: mír není rétorika, potřebujeme ho naléhavě. Včerejší vystoupení ekonoma Stefana Zamagniho: touto válkou je zpochybněn mezinárodní řád, jak jsme ho znali. Navrženy jsou civilní mírové sbory na evropské úrovni.

Michele Raviart - Vatican News 

Nemohu mluvit s katolickými kněžími, kteří byli evakuováni z Ruskem obsazených oblastí a nyní jsou zajatci. Nemohu dát vodu a jídlo obleženým obyvatelům Mariupolu, kteří jsou odkázáni na hašení žízně vodou z radiátorů. Nemohl jsem zachránit děti, které zmizely za hranicemi, ačkoli byly pod ochranou humanitární pomoci. Mons. Visvaldas Kubolkas, apoštolský nuncius na Ukrajině, po šestnácti měsících války, "této její fáze", přiznává svou psychickou únavu a obtíže při hledání nových nápadů, jak zemi pomoci z konfliktu. Proto nuncius ve svém projevu, který zazněl v souvislosti s Kyjevem na druhém dni konference "budování míru v Evropě od Sarajeva po Kyjev", pořádané hnutím Mean, European Non-Violent Action Movement na Papežské univerzitě Antonianum v Římě, žádá lidi, aby se modlili za dosažení nemožného s Boží pomocí tam, kde se zdá, že pouhé lidské prostředky nestačí.

Kardinál Zuppi: Nutně potřebujeme mír

Mezi realismem a nadějí nuncius ocenil iniciativy organizace Mean, která sdružuje 35 italských organizací a která se v posledních měsících několikrát vydala na Ukrajinu, aby naslouchala obyvatelstvu a institucím, vybudovala "mírovou vesnici" na podporu lidí a loni v červenci zorganizovala pochod v ukrajinském hlavním městě. Vaším cílem, zopakoval monsignor Kubolkas, je sjednotit obyčejné lidi, civilisty, duchovní v armádě. Mezi nimi se někdy vede snazší dialog než mezi institucemi. "Váš příklad je důležitý," zdůraznil v telefonickém spojení kardinál Matteo Maria Zuppi, boloňský arcibiskup, předseda Italské biskupské konference, kterého papež František pověřil posláním podporovat cesty míru na Ukrajině. "Nacházíme se v době, kdy mír není nic rétorického. Naléhavě potřebujeme cesty míru," zdůraznil a zopakoval papežovu "starost o mír" a spravedlnost.

Zamagni: na Ukrajině první skutečná globální válka

Misi kardinála Zuppiho, jak včera vysvětlil ekonom Stefano Zamagni, emeritní prezident Papežské akademie sociálních věd, si papež František, "jediný mezinárodní aktér, který pochopil skutečnou dynamiku konfliktu", velmi přál. Válka na Ukrajině je "první globální válkou v dějinách lidstva". Protože na rozdíl od světových válek dopady konfliktu postihují i neválčící země - vzpomeňme na nedostatek ukrajinského obilí pro africké země - a příčiny konfliktu, nehledě na ruskou odpovědnost za invazi, je třeba hledat v narušení světové rovnováhy v důsledku zpochybnění unilateralismu vedeného USA ze strany ostatních světových mocností. Čeho je třeba se podle Zamagniho vyvarovat, jsou ony "diplomatické pasti", které hrozí odsunutím příměří tím, že jej podřídí návrhům, které jsou pro strany nepřijatelné.

Globální reforma mezinárodního systému

Obecněji řečeno, pro spravedlivou spravedlnost by byla nutná reforma celého mezinárodního systému, zdůrazňuje ekonom, s výslovným odsouzením neokolonialismu a přivlastňování půdy cizími zeměmi, zrušením daňových rájů, přijetím modelu integrace migrantů, který by byl interkulturní, a nikoli asimilační, a účinným plánem ekologické transformace. Samotná Organizace spojených národů by měla být reorganizována a mělo by být vytvořeno druhé shromáždění zastupující občanskou společnost z celého světa.

Civilní mírové sbory

Právě na občanskou společnost míří organizace Mean, která organizuje nový nenásilný pochod v Kyjevě a lidský "řetěz" po vzoru toho, co Ukrajinci dělali v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu, aby demonstrovali svou touhu po nezávislosti. Mean je aktivní zejména v propagaci "civilní mírových sborů". Ty se zrodily z myšlenky pacifisty Alexandra Langera a představují jakousi pomoc obyvatelstvu a institucím na daném území, které mohou autonomně a s politickou legitimitou zasahovat v situacích, které se vyhrocují, ještě než konflikt propukne, nebo na jeho konci zabránit jeho opakování.

Prodi: Evropa musí usilovat o mír i mimo své hranice

Myšlenka, vysvětlila mluvčí Mean Marianella Sclaviová, spočívá v tom, že prostřednictvím evropských institucí se civilní mírový sbor - v zárodku zřízený v Itálii - může stát realitou EU, která může působit na Ukrajině. "Evropa má kořeny v budování míru mezi zeměmi, které spolu vždy válčily, a musí ukázat, že tato její snaha platí nejen v rámci jejích vlastních hranic, ale všude tam, kde to mezinárodní společenství vyžaduje," napsal bývalý předseda Evropské komise Romano Prodi v poselství pro Mean k těmto dvěma dnům a podpořil návrh Civilních mírových sborů. "Doufám proto, že EU, která pracně buduje společnou zahraniční politiku," napsal, "zařadí tento cíl mezi hlavní závazky svého projektu autentického sjednocení."

1. června 2023, 12:25